ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2018


Izstrādāta Stratēģija sadarbībai ar darba devējiem 2017.–2019.gadam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izstrādājusi „Stratēģiju sadarbībai ar darba devējiem 2017. – 2019.gadam”. Tas ir NVA sadarbības plānošanas stratēģiskais dokuments, kurš izstrādāts, lai pilnveidotu aģentūras pakalpojumus atbilstoši darba devēju vajadzībām, nodrošinātu efektīvu brīvo darba vietu aizpildīšanu un nostiprinātu darba devēju uzticību NVA un tās pakalpojumu kvalitātei. Stratēģijā ir noteikti šādi rīcības virzieni: darba devēju  informēšana; uz darba devēja vajadzībām balstīta sadarbība; pakalpojumu attīstība; darba tirgus monitorings un izpēte; Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumu darba devējiem attīstība.


Stratēģijas izstrādes laikā valsts reģionos NVA organizēja diskusijas ar nozaru asociāciju, darba devēju un pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu līdzšinējo sadarbību un tās pilnveidošanas iespējas, izzinātu darba devēju viedokļus un ierosinājumus. Diskusiju dalībnieku priekšlikumi,  esošās sadarbības vērtējums un attīstības iespēju redzējums tagad ir iestrādāts sadarbības stratēģijā.


NVA rīkotajās diskusijās piedalījās šādas darba devēju organizācijas un asociācijas: Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ziemeļlatgales nodaļa, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto”, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, Zemgales kokapstrādes uzņēmumu apvienība; Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas mazpulki”. Diskusijās bija pārstāvēti tādi darba devēji kā SIA "Dinex Latvia", SIA "PET Baltija", SIA „Spectre Latvia”,  SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Viktorija B", “Stādu audzētava „Dimzas””, SIA „Pieaugušo apmācības centrs”,  SIA „Māra N”,  SIA „SML”, SIA „REM PRO”, SIA „Jordan Polymers”,  SIA „Zieglera mašīnbūve”, SIA „Axon Cable”, SIA „Enlife”, SIA „Deora”, SIA „Teks”, SIA „Sw Kover” , ZS "Brūzilas" , SIA „TimberLux Group”, SIA „Saldus maiznieks”, SIA „Canelle Bakery”, SIA „AGB Serviss”, SIA „Saldus Zeme”, SIA „Pampāļi”,  Daugavpils pievadķēžu rūpnīca, ZS „Krasta iela 7”  un  SIA „66 North Baltic”. Jaunās stratēģijas izstrādei veltītajās diskusijās piedalījās NVA sadarbības partneri - Zemgales plānošanas reģiona Zemgales uzņēmējdarbības centrs,  Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs,  Daugavpils pilsētas dome, Jelgavas novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība un Saldus tehnikums.


Paldies visiem diskusiju dalībniekiem par ieinteresētu līdzdalību stratēģijas tapšanā!


„Stratēģiju sadarbībai ar darba devējiem 2017. – 2019.gadam” ir pieejama šeit .