ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


NVA piedalās informatīvajā kampaņā “Dienas bez rindām”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā e-pakalpojumu konsultāciju kampaņā “Dienas bez rindām”, kas no 19. līdz 23. septembrim norisinās visā Latvijā un kurā piedalās vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes. NVA filiāļu apmeklētājiem šajā nedēļā ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas par aģentūras piedāvātajiem tiešsaistes pakalpojumiem.


NVA tiešsaistē piedāvā plašu e-pakalpojumu klāstu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, piemēram, CV un vakanču reģistrēšanu, vakanču salāgošanu, darba tirgus prognozes, NVA apmācību pakalpojumu pieejamības sistēmu un apmācību kvalitātes monitoringu, bezdarbnieku profilēšanu, palīdzību karjeras plānošanā un citus e-pakalpojumus. Atgādinām, ka elektroniski var aizpildīt arī iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, izmantojot NVA mājaslapā ievietoto veidlapu.


Par vienu no plašākajiem valstī darba meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzi kļuvis NVA CV/Vakanču portāls. Darba devēji, patstāvīgi publicējot savus darba piedāvājumus, ar NVA CV un vakanču portāla starpniecību var atrast sev nepieciešamos darbiniekus, savukārt darba meklētājiem portālā tiek piedāvāta iespēja izveidot savu CV un meklēt piemērotu darbu.


Klienta ceļvedis profesionālās karjeras veidošanā – NVA mājaslapas sadaļa ”Karjera”, kur ir ievietota dažāda ar karjeras plānošanu un veidošanu saistīta noderīga informācija: CV, motivācijas vēstule, karjeras izvēles un lēmuma pieņemšanas pamatnosacījumi un citi noderīgi materiāli. Informācija šajā sadaļā sakārtota atbilstoši konkrēto mērķa grupu vajadzībām. Šeit ir elektroniski pieejamas arī pašnoteikšanās metodikas karjeras izvēlē un plānošanā. Savukārt darba meklētāja rokasgrāmatas „Ceļā uz darbu: soli pa solim” elektroniskā versija māca meklēt darbu un atklāt jaunas iespējas profesionālajai izaugsmei. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs precīzāk izzināt sevi un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai. Profesiju aprakstu datu bāzē var izlasīt 500 profesiju aprakstus, uzzināt par interesējošās profesijas darba apstākļiem, izaugsmes izredzēm, nepieciešamo izglītību un tās ieguves iespējām. Katras profesijas aprakstam pievienota „Prasmju noteikšanas lapa”, kas palīdz izvērtēt personisko īpašību, interešu un prasmju atbilstību izvēlētajai profesijai. Informāciju var meklēt un atlasīt alfabētiskajā secībā vai pēc interešu jomām.


Izmantojot Apmācību pasākumu pieejamības sistēmu , NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs, izvēloties sev piemērotu izglītības programmu un mācību iestādi, var iegūt informāciju par attiecīgo apmācību pieejamību. Bezdarbnieki un darba meklētāji šajā sistēmā var arī operatīvi uzzināt,  kādas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas piedāvā izglītības iestādes. Lai nodrošinātu elastīgākas informācijas par NVA pakalpojumiem saņemšanas iespējas, bezdarbniekiem un darba meklētājiem izveidota informatīvas dienas elektroniskā versija, kas ievietota un pieejama aģentūras mājas lapā. Apmeklējot NVA interneta vietni, interesenti var tiešsaistē pārbaudīt arī savas angļu valodas  zināšanas.


NVA mājaslapā ir pieejams elektronisks darba tirgus īstermiņa prognožu rīks, kas parāda darba tirgus īstermiņa attīstības tendences. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences dažādās profesiju grupās, dažādās nozarēs un tautsaimniecībā kopumā, dažādos reģionos un valstī kopumā, dažādos laika periodos – pusgada vai gada laikā. Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO).

 

Iepazīsties ar NVA pakalpojumiem tiešsaistē ŠEIT!

 

Kampaņu „Dienas bez rindām” organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), lai sabiedrību informētu par vairāk nekā 480 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem un mudinātu iedzīvotājus izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti. Papildus informācija par akciju izlasāma VARAM tīmekļa vietnē