ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums – iespēja strādāt attālāk no dzīvesvietas

Šī gada 9 mēnešos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā ir iesaistījušies 119 nodarbinātie, kas ir atraduši darbu vismaz 20 kilometru attālumā no savas dzīvesvietas. Kurzemē nodarbināto reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā iesaistīti  44, Latgalē - 36, Vidzemē -  22 un Zemgalē - 17 nodarbinātie.  94% reģionālās mobilitātes atbalsta saņēmēju izvēlas transporta izdevumu kompensāciju un tikai 6% - dzīvojamās telpas īres izdevumu apmaksu.

 

Ja iepriekšējos gados reģionālās mobilitātes atbalstam varēja pieteikties tikai komersantu nodarbinātās personas, tad šogad to var izdarīt arī tie nodarbinātie, kuri uzsākuši darbu publiskā sektora iestādēs. Darba ņēmējam, kurš vismaz divus mēnešus ir reģistrēts NVA kā bezdarbnieks un ir atradis darbu 20 vai vairāk kilometru attālumā no deklarētās dzīves vietas, jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums mobilitātes atbalsta saņemšanai. Tas ir jāizdara 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas dienas. Savukārt vakancei, kurā tiks nodarbināts darba ņēmējs, vismaz nedēļu pirms darba attiecību uzsākšanas ir jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA CV/Vakanču portālā. Bezdarbnieks var pieteikties NVA filiālē personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu. Klientu ērtībām, iesnieguma paraugs finanšu atlīdzības saņemšanai atrodams arī NVA mājaslapā. Maksimālā summa, ko nodarbinātais kompensācijā var saņemt četru mēnešu laikā ir 400 eiro. Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu NVA īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu.

 

Finanšu atlīdzības aprēķinu NVA veic, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības pamatojumu un transporta vai īres izdevumus apliecinošus dokumentus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un NVA jāuzrāda īres līgums, kā arī maksājumu apliecinošs dokuments.

 

Iespēju darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem NVA piedāvā kopš 2013.gada pavasara, kopumā šī pasākuma ietvaros atbalsts jau ir sniegts 669 darba ņēmējiem. Ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus viņi ar NVA atbalstu var piesaistīt no citām pilsētām vai novadiem.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu atrodama NVA mājaslapā: Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana