ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.06.2018


NVA piedalīsies projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietniece Inese Šteina piedalījās Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē, kurā mediju pārstāvji tika informēti par diviem jauniem projektiem: “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. Projekti tiks īstenoti, lai veicinātu ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

 

Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē NVA direktora vietniece I.Šteina informēja, ka NVA piedalīsies projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, palīdzot ieslodzītām personām mērķtiecīgi izvēlēties gan profesionālās darbības jomu, gan profesiju. 6 ieslodzījuma vietās - Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā ieslodzītie saņems karjeras konsultācijas, noskaidros savu profesionālo piemērotību, saņems praktiskus padomus darba meklēšanas un nepieciešamās izglītības ieguves jautājumos, uzzinās, kā pareizi jāveido CV (izglītības un darba pieredzes apraksts), kā jāraksta motivācijas vēstule, kā jāgatavojas darba intervijai, kā jāmeklē piemērotas vakances, kādas ir iespējas attīstīt profesionālās prasmes, iemaņas u.c. Ik gadu NVA karjeras konsultanti ieslodzītām personām sniegs vairāk nekā 580 individuālās konsultācijas. Ik gadu tiks organizētas arī NVA darbinieku apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku.

 

Projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz integrētus profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumus ieslodzītajiem. Notiks gan pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai, gan atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai. Bijušajiem ieslodzītajiem, kas nav NVA klienti, tiks nodrošināta iespēja atbrīvoties no atkarībām, iesaistoties Minesotas 12.soļu ārstniecības programmā, viņi varēs saņemt psihologa, psihoterapeita un citu speciālistu konsultācijas, lai novērstu tās problēmas, kas traucē darba meklējumos un veiksmīgai iekļaušanai darba tirgū. Ja ieslodzītām personām iekļauties darba tirgū traucē sliktas valsts valodas zināšanas, viņiem tiks piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu. Tiks organizēts brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās, kā arī ar bijušajiem ieslodzītajiem. Tiks nodrošināts arī atbalsts bijušo ieslodzīto ģimenēm - speciālistu konsultāciju, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē. Projekts paredz arī pasākumus bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai.

 

Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē NVA direktora vietniece I.Šteina informēja, ka NVA jau šobrīd piedāvā dažādas iespējas bijušajiem ieslodzītajiem, lai atjaunotu zudušās darba prasmes un apgūtu jaunas: sniedzot atbalstu darba meklēšanā, nodrošinot apmācību un nodarbinātības pasākumus, kā arī individuālās konsultācijas.

 

NVA uzskaitē ir 178 personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām, lielākais bijušo ieslodzīto skaits ir reģistrēts NVA filiālē Rīgā (62) un Latgales reģiona filiālēs (47). 39% bijušo ieslodzīto ir tikai pamatizglītība, 25% - profesionālā izglītība, augstākā izglītība ir tikai 1% bijušo ieslodzīto, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki.

 

Personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma ir salīdzinoši īss bezdarba ilgums - 78 dienas, un šajā mērķa grupā nav ilgstošo bezdarbnieku, kas bez darba ir ilgāk nekā vienu gadu. Taču daudzi bijušie ieslodzītie bezdarbnieka statusu zaudē, jo nepilda bezdarbnieka pienākumus. Pēc dalības NVA pasākumos šī gada 9 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 140 bijušie ieslodzītie, kas aģentūrā bija reģistrēti kā bezdarbnieki. darbu atrodot tādās profesijas kā palīgstrādnieks, būvstrādnieks, ēku celtnieks, krāvējs, galdnieks u.c.

 

Jāatzīmē karjeras konsultāciju svarīga loma šo cilvēku sagatavošanā jaunajām darba attiecībām. ESF Projekta ietvaros NVA īstenos Individuālās un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem pirms ieslodzīto iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā, kā arī konsultācijas pirms ieslodzīto atbrīvošanas. Plānots, ka karjeras konsultanti projekta īstenošanas laikā nodrošinās atbalsta sniegšanu 3500 personām visā Latvijas teritorijā.