ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.01.2018


412 jaunieši šogad ir iesaistīti profesijas izvēles pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”

 

 

 ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

tiek līdzfinansēts Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

 

 

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nav profesionālās izglītības vai kuri līdz šim nav strādājuši, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) projekta „Jauniešu garantija” ietvaros. Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunietis var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Šī gada 9 mēnešos pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” jau ir iesaistījušies 412 jaunieši, populārāko programmu vidū - Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Ceļojumu konsultants, Lietvedis; Friziera pakalpojumi, Nagu kopšanas pakalpojumi, Floristikas pakalpojumi; Klientu apkalpošanas operators, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Viesmīlis; Apdares darbu strādnieks, Informācijas ievadīšanas operators, Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs.

Apmācības notiek klātienē katru darba dienu - ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. Lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiek pavadīta praktiskās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne vairāk kā 40% mācību laika. Pasākuma dalībnieks saņem stipendiju – 60 eiro mēnesī proporcionāli iesaistes dienām. Ja jaunietim ir invaliditāte, ikmēneša stipendija ir lielāka – 90 eiro. Ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas divdesmit un vairāk kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasākuma laikā viņš var saņemt mobilitātes pabalstu 100 eiro apmērā, ņemot vērā katra mēneša faktiskās transporta izdevumu izmaksas.

 

Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ES projekta „Jauniešu garantija” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties šajā pasākumā. Karjeras konsultants jaunietim palīdzēs izvēlēties trīs viņam vispiemērotākās profesijas un līdz ar to trīs profesionālās izglītības programmas dalībai pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas izglītības iestādē, kas piedāvā izvēlētās profesionālās izglītības programmas, un jāuzsāk iepazīšanās ar profesijām. Pēc dalības pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” jaunietis viņam piemērotāko profesiju var apgūt NVA ES projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ES fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Detalizētāka informācija par pasākumu „Darbnīcas jauniešiem”, kā arī izglītības iestāžu un programmu saraksts izlasāms NVA mājaslapā.