ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra rīko klientu aptauju


No šī gada 8. līdz 17. novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko klientu aptauju, lai noskaidrotu un izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem. Aptauja norisināsies elektroniski Google platformā. Klienti saņems individuālu NVA uzaicinājumu piedalīties aptaujā.


Viens no aptaujas mērķiem ir noskaidrot klientu viedokli par NVA pasākumu, e-pakalpojumu, iegūtās informācijas, konsultāciju un citu pakalpojumu praktisko lietderību. Respondentiem jānovērtē arī NVA darbinieku prasme izskaidrot jautājumus par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām, pienākumiem un NVA pakalpojumiem. Aptaujā klienti aicināti novērtēt, kuri pasākumi ir visnoderīgākie darba meklēšanas procesā: informatīvās dienas, informācija par brīvajām darba vietām, neformālās izglītības apguve, profesionālā apmācība, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas programmas vai konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi u.c.


Iepriekšējos gados atbilžu iesniegšanā aktīvi iesaistījās vairāki tūkstoši respondentu, ne vien izvērtējot NVA pakalpojumus un klientu apkalpošanu, bet arī izsakot priekšlikumus darba kvalitātes uzlabošanai. Arī šogad aptaujas dalībniekus aicinām sniegt ierosinājumus un priekšlikumus par NVA sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un pilnveidi.