ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus iepirkumam ilgstošo bezdarbnieku atbalstam

 Atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi” un atbalsta pasākums “Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros

 

 

NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus iepirkumam ilgstošo bezdarbnieku atbalstam


Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ilgstošajiem bezdarbniekiem plāno sniegt atbalstu, kas ietver motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus, kā arī narkologa atzinuma saņemšanu, lai bezdarbniekiem, kuriem tas ir nepieciešams, būtu iespēja ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības pēc Minesotas 12 soļu programmas, tādejādi veicinot ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

 

Šī gada 14.novembrī NVA ir izsludinājusi iepirkumu „Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojum iegāde” (ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit), savukārt 2016.gada 31.oktobrī NVA ir izsludinājusi iepirkumu “Narkologa atzinuma saņemšana” (ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit). NVA aicina pretendentus piedalīties iepirkumos un iesniegt savus pieteikumus.

 

Ilgstošo bezdarbu veicinošo faktoru vidū ir ne vien nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā, bet arī motivācijas trūkums, veselības problēmas, dzīvesveids, kas kavē mobilitāti, atkarību problēmas, darba prasmju un zināšanu trūkums. Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū, NVA šogad uzsākusi ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanu, piedāvājot šādus atbalsta pasākumus:

 

• Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā.
• Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu konsultācijas.
• Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem.
• Atbalsts bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā konkrētā bezdarbnieka veselības stāvokli. Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiks veikta profesionālās piemērotības noteikšana.
• Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.