ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA godina izcilākos darbiniekus

16. novembrī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notika sanāksme par godu Latvijas valsts dibināšanas 98.gadadienai. NVA direktora pienākumu izpildītāja Evita Simsone, uzrunājot aģentūras darbiniekus, teica: “Mūsu darbs ir kalpošana savai valstij un tās iedzīvotājiem, jo ik darba dienu mēs veicam vienu no sociāli nozīmīgākajiem uzdevumiem - palīdzam cilvēkiem atrast savu vietu darba tirgū un, līdz ar to, celt dzīves kvalitāti. Katras iestādes darba kvalitāte ir atkarīga no tās darbinieku ieguldījuma kvalitātes, no godprātīgas attieksmes pret darbu, savas misijas apzināšanās, vēlmes izcili veikt savus darba pienākumus. Mūsu darbs ir ārkārtīgi atbildīgs - katrs no mums savā darba vietā pārstāv Latvijas valsti."

 

Sanāksmē piedalījās labklājības ministra padomnieks Kārlis Eņģelis, viņš pasniedza Labklājības ministrijas Atzinības rakstus NVA Valkas filiāles nodarbinātības aģentei Dagnijai Diūrai, NVA Juridiskā departamenta direktorei Mariannai Drejai, NVA Jūrmalas filiāles ESF projekta „Jauniešu garantijas” koordinējošajai ekspertei Līgai Lēvicai, NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja vietniecei Dainai Odītei un NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatorei Olgai Rozei.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu nodarbinātības politikas īstenošanā NVA Atzinības rakstus saņēma NVA Jēkabpils filiāles nodarbinātības organizatore Marina Belova, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vecākais eksperts Pāvels Beļisovs, NVA Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vecākā datorsistēmu administratore Tatjana Hohlova, NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības aģente Iveta Kokta, NVA Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas vecākais eksperts Andris Maskaļovs, NVA Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības organizatore Daina Petrova, NVA Liepājas filiāles nodarbinātības organizatore Linda Segliņa.

 

Par priekšzīmīgu amata pienākumu izpildi, veicinot Nodarbinātības valsts aģentūras attīstību, NVA Pateicības raksti pasniegti NVA Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas sistēmanalītiķim Normundam Ābelem, NVA Preiļu filiāles nodarbinātības aģentei Zaigai Daugavietei, NVA Grāmatvedības departamenta Intai Henkei, NVA Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas projektu vadītājai Ilvai Krūmiņai, NVA Rīgas reģionālās filiāles ekonomistei Ilonai Kukošai, NVA Grāmatvedības departamenta pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu uzskaites nodaļas vecākajai grāmatvedei Lidijai Miķelsonei, NVA Liepājas filiāles nodarbinātības aģentei Aijai Otaņķei un NVA Jēkabpils filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” koordinējošai ekspertei Ritai Ozoliņai.