ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA veic darba devēju aptauju


No šī gada 21. līdz 25.novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko darba devēju aptauju, lai izzinātu un izvērtētu darba devēju viedokli par NVA pakalpojumiem. Aptaujas rezultāti, kā arī aptaujas dalībnieku ierosinājumi un priekšlikumi tiks ņemti vērā, pilnveidojot turpmāko NVA piedāvājumu darba devējiem. Aptaujas jautājumi tiek nosūtīti elektroniski tiem darba devējiem, kas izmanto NVA pakalpojumus.


Respondenti aicināti izteikt savu viedokli par NVA pakalpojumu klāstu un efektivitāti, novērtēt informācijas pieejamību, darbinieku atlases iespējas, e-pakalpojumus, CV un vakanču portālu, aktīvos nodarbinātības pasākumus, praktisko apmācību pie darba devēja, apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, subsidēto nodarbinātību, konsultācijas par darbaspēka piesaistīšanu no citām ES valstīm, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu u.c. Darba devēji novērtēs arī NVA darbinieku profesionālitāti un kompetenci.