ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus iepirkumam ilgstošo bezdarbnieku atbalstam


 
Atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros

 

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ilgstošajiem bezdarbniekiem plāno sniegt atbalstu, kas ietver psiholoģisku palīdzību, motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus, veicinot ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu ar speciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs.

 

Šī gada 14.novembrī NVA ir izsludinājusi iepirkumu „Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojum iegāde” (ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit).  Aicinām pretendentus piedalīties iepirkumā un iesniegt savus pieteikumus.

 

2016.gada oktobra sākumā NVA uzskaitē bija 22 960 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 30,9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā 53,1% bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk, bet 20,3% – bezdarbnieki ar invaliditāti. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir vērojams Latgales reģionā (53,4%), bet mazākais - Rīgas reģionā (13,0%). Salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo periodu, ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies visos reģionos – kopā par 6,2%. 2016.gada oktobra sākumā no visiem valstī reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem puse jeb 51,9% bija Latgales reģionā, kur katrs otrais NVA esošais bezdarbnieks uzskaitē atrodas ilgāk nekā gadu.

 

Ilgstošo bezdarbu veicinošo faktoru vidū ir ne vien nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā, bet arī motivācijas trūkums, veselības problēmas, mobilitāti kavējošs dzīvesveids, atkarību problēmas, darba prasmju un zināšanu trūkums. Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū, NVA šogad uzsākusi ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanu, piedāvājot šādus atbalsta pasākumus:

  • Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā.
  • Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu konsultācijas.
  • Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem.
  • Atbalsts bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā konkrētā bezdarbnieka veselības stāvokli. Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiks veikta profesionālās piemērotības noteikšana.
  • Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.