ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Izveidots buklets bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu “Pirmie soļi ceļā uz darbu”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta “Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācija Latvijas darba tirgū” speciālisti ir izveidojuši informatīvu bukletu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu “Pirmie soļi ceļā uz darbu” latviešu, angļu un arābu valodās. Buklets iepazīstina ar NVA sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu darba meklēšanā, kā arī sniedz īsu informāciju par izglītības, mājokļa un sociālā atbalsta jautājumiem.

 

 

                      
Buklets latviešu valodā                  Buklets angļu valodā                     Buklets arābu valodā

 

 

Buklets ir izstrādāts saskaņā ar 02.12.2015. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”. Buklets būs pieejams NVA filiālēs, PMIC “Mucenieki”, pie sociālajiem mentoriem u.c. Izveidota arī bukleta “Pirmie soļi ceļā uz darbu” elektroniskā versija.

 

NVA projekts “Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācija Latvijas darba tirgū” ir izveidots, lai veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu veiksmīgāku iekļaušanos Latvijas darba tirgū. Projekta īstenošanas laiks - no 2016. gada janvāra līdz 2017.gada decembrim. Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu projekts nodrošina latviešu valodas kursus, tikšanos ar darba devējiem, individuālas konsultācijas, seminārus par darba iespējām Latvijā un citas atbalsta aktivitātes.