ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Apkopoti darba devēju aptaujas rezultāti


Lai izzinātu darba devēju viedokli un pilnveidotu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus, šī gada novembra beigās NVA Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļa veica elektronisko darba devēju aptauju, kurā piedalījās 432 respondenti. NVA bija svarīgi noskaidrot, kā darba devēji vērtē līdzšinējo sadarbību ar aģentūru, piedāvāto pakalpojumu klāstu, to efektivitāti, piemērotību un atbilstību darba devēju vajadzībām.

 

Apkopotie aptaujas rezultāti liecina, ka 94% respondentu līdzšinējo sadarbību ar NVA vērtē pozitīvi. Vairums darba devēju, kas bija izmantojuši NVA pakalpojumus, bija ar tiem apmierināti, tikai 3% bija neapmierināti vai ne gluži apmierināti. Aptaujas dati liecina, ka vispieprasītākie NVA pakalpojumi ir darbinieku atlase ar NVA filiāļu palīdzību, CV un vakanču portāls, valsts līdzfinansējuma saņemšana subsidēto darba vietu nodrošināšanai bezdarbniekiem, skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā u.c.

 

97% aptaujāto uzskata, ka NVA darbinieki ir profesionāli un kompetenti speciālisti, kas spēj sekmīgi komunicēt un sadarboties. Darba devēji augstu ir novērtējuši NVA darbinieku komunikācijas un sadarbības prasmes – 90% aptaujas dalībnieku ar tām ir pilnībā apmierināti un apmierināti, 8% drīzāk apmierināti un 2% ne gluži apmierināti un neapmierināti. Ar darbinieku prasmēm nodrošināt praktisku palīdzību 84% respondentu ir apmierināti un pilnībā apmierināti, 10% drīzāk apmierināti un 6% ne gluži apmierināti un neapmierināti.

 

Aptaujas dalībnieki iesaka aktīvāk ieinteresēt darba devējus NVA pakalpojumu izmantošanā un aktivizēt sadarbību ar darba devējiem reģionos. Darba devēji uzskata, ka būtu jāpilnveido pakalpojumu pieejamība, jāsamazina administratīvais slogs, jālieto vienādas un nemainīgas veidlapu formas, kā arī jāpaplašina elektroniskās saziņas iespējas, tostarp, lietot elektronisko parakstu, lai noslēgtu līgumu. Darba devēji norāda, ka pirms bezdarbnieka iesaistes nodarbinātības pasākumā būtu rūpīgi jāizvērtē viņa motivācija iegūt prasmes konkrētā profesijā un vēlme turpināt darba attiecības ar darba devēju.