ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


2016.gada 11 mēnešos darbā iekārtojušies 66 229 NVA reģistrētie bezdarbnieki


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2016.gada decembra sākumā bija 75 348 bezdarbnieki. 2016.gada 11 mēnešos augstākais bezdarba līmenis bija reģistrēts februārī - 9,2%, bet zemākais - septembrī un oktobrī, kad tas bija 7,9%, pirmo reizi pēc krīzes gadiem pazeminoties zem astoņiem procentiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, sākot ar novembra mēnesi ir novērojams neliels bezdarba līmeņa pieaugums, tas saistīts arī ar sezonas darbu beigšanos, kas skar tādas nozares kā būvniecība, transports un uzglabāšana, lauksaimniecība, mežsaimniecība, ceļu būve, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi. Decembra sākumā reģistrētā bezdarba līmenis bija 8%.

 

Reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā 2016.gada decembra sākumā 46,5% bezdarbnieku bija ar salīdzinoši zemu izglītības līmeni, kas bija ieguvuši tikai vispārējo vidējo izglītību, pamatizglītību vai kuriem nebija pat pamatizglītības. Ar profesionālo izglītību bija reģistrēti 36,7%, bet ar augstāko izglītību 16,8% bezdarbnieku kopējā bezdarbnieku skaitā. 2016.gada decembra sākumā lielākās mērķa grupas bezdarbnieku kopskaitā bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk – 37,6%, kā arī ilgstošie bezdarbnieki – 29,9%. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada, par 0,5 % punktiem ir pieaudzis bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk īpatsvars, taču samazinājums novērojams jauniešu bezdarbnieku un ilgstošo bezdarbnieku īpatsvarā. 2016.gada decembra sākumā NVA uzskaitē bija 5 941 jaunietis vecumā līdz 24 gadiem jeb 7,9% no bezdarbnieku kopskaita, kā arī 22 541 ilgstošais bezdarbnieks, kas ir 29,9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

 

2016.gada 11 mēnešos darbā iekārtojušies 66 229 NVA reģistrētie bezdarbnieki. Aizvadītā gada 11 mēnešos darbā bija iekārtojušies 8 077 jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 24 gadiem, 12 238 ilgstošie bezdarbnieki, 16 218 bezdarbnieki vecumā 50 un vairāk gadi, 2 992 bezdarbnieki ar invaliditāti.

 

2016.gada 11 mēnešos NVA bija reģistrēta 52 781 vakance, kas ir par 4 527 vakancēm jeb 9,4% vairāk nekā pirms gada. Augstas kvalifikācijas profesijās novembrī visvairāk bija pieprasīti programmētāji, vecākie referenti, klientu vai pārdošanas konsultanti, projektu vadītāji, inspektori, medicīnas māsas, projektu koordinatori, sistēmanalītiķi un juristi, savukārt vidējās kvalifikācijas profesijās - kravas automobiļa vadītāji, mazumtirdzniecības veikala pārdevēji, pavāri, pārdevējs konsultanti, veikala kasieri, apsardzes darbinieki un kuģu remontatslēdznieki. Zemas kvalifikācijas profesijās visvairāk pieprasīti bija apkopēji, palīgstrādnieki, izstrādājuma marķētāji, komplektētāji, krāvēji un sētnieki.

 

2016.gada 11 mēnešos dalību NVA profesionālajā apmācībā, praktiskajā apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības programmu apguvē uzsāka 18 737 bezdarbnieki un darba meklētāji, 14 773 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem uzsāka dalību ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos, 10 909 bezdarbnieki iesaistījās Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās, 928 – Pasākumos noteiktām personu grupām, uzsākot darbu subsidētajās darba vietās, 27 708 – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos: īsajos kursos, lekcijās, semināros. 1 159 ilgstošie bezdarbnieki uzsāka dalību atbalsta pasākumos ilgstošajiem bezdarbniekiem, bet 213 – atbalsta pasākumos bezdarbniekiem ar atkarībām. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā pērnā gada 11 mēnešos iesaistījās 147 strādājošie, savukārt 164 bezdarbnieki iesaistījās pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Atgādināsim, ka šovasar 4 239 skolēni guva iespēju strādāt pie darba devējiem NVA vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros.