ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.04.2018


Rīgā notiek EURES tīkla konference

 


Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” pasākums “EURES tīkla darbības nodrošināšana”

Projekts Nr. 7.1.2.1./15/I/001 „ EURES tīkla darbība Latvijā”

 


 

17.janvārī viesnīcas “Tallink Hotel Riga” telpās notiek Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla EURES nacionālā konference, kuras laikā tiek apspriesti tādi jautājumi kā EURES tīkla  darbība Latvijā, EURES konsultantu paveiktais 2016. gadā, reemigrantu iekļaušanās Latvijas darba tirgū, darbs ar patvēruma meklētājiem, pakalpojumi ārzemju darba meklētājiem u.c.

 

EURES konferencē piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)  direktora vietniece Inese Šteina, NVA Pakalpojumu departamenta direktora vietniece, Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Stašāne,  NVA Eiropas Savienības (ES) fondu projektu departamenta projekta vadītāja, EURES koordinatore Līga Baufale, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina, Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda konsultante EURES jautājumos Kati Plukk, Akadēmiskās informācijas centra Europass tīkla pārstāvji, NVA EURES konsultanti, NVA filiāļu vadītāji un darbinieki.

 

Šogad konferencē lielāka uzmanība tiek pievērsta darba meklētājiem, kas Latvijā ierodas no ārzemēm. Latvijas Universitātes diasporas un Migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa lasa lekciju par to, kā veicināt reemigrantu iekļaušanos Latvijas darba tirgū, savukārt Igaunijas EURES tīkls prezentē Igaunijas nodarbinātības dienesta pakalpojumus iebraucējiem, bet  biedrība “Patvērums “Drošā Māja”” stāsta par pieredzi darbā ar patvēruma meklētājiem, kas meklē darbu Latvijā.

 

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls EURES izveidots 1994.gadā, tajā darbojas ES dalībvalstu nodarbinātības dienesti, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis Lihtenšteina, Islande, Norvēģija un Šveice. Latvija par EURES dalībvalsti kļuva 2004.gada 1.maijā - pēc valsts pievienošanās ES.

 

EURES misija - atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos. EURES sniedz darba meklētājiem konsultācijas un informāciju par nodarbinātības iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs, palīdz darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodrošina pārrobežu reģionu darba meklētājus un darba devējus ar informāciju un konsultācijām. Ar EURES informācijas tīkla palīdzību internetā katrs apmeklētājs var iegūt informāciju par brīvajām darba vietām, dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs. Darba meklētāji un darba devēji EURES konsultantu var apmeklēt arī klātienē NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs un Rēzeknē.  EURES konsultantu darba laiki atrodami šeit

 

2016. gadā EURES speciālisti snieguši 1 108 konsultācijas darba meklētājiem, kuri apdomā iespēju strādāt ārpus Latvijas. Vislielāko interesi darba meklētāji bija  izrādījuši par darba iespējām Vācijā (25%), Lielbritānijā  (23%), Norvēģijā (13%), Igaunijā (10%) un Nīderlandē (10%). Visbiežāk (42%) darba meklētāji interesējās par iespējām ārzemēs strādāt vienkāršajās profesijās  - par apkopējiem, lauksaimniecības strādniekiem, iesaiņotājiem u.c. 15% darba meklētāju interesēja būvniecības profesijas - mūrnieki, betonētāji, flīzētāji, namdari u.c.  11% darba meklētāju jautāja par iespējām strādāt amatnieku profesijās - metinātāji, galdnieki, virpotāji u.c.