ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.05.2018


NVA apkopoja klientu aptaujas datus

Lai pilnveidotu savu darbību un visās pakalpojumu sniegšanas vietās nodrošinātu klientiem draudzīgu un efektīvu apkalpošanu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ik gadu rīko klientu aptauju un izvērtē bezdarbnieku un darba meklētāju viedokļus par saņemtajiem pakalpojumiem. Elektroniskā klientu aptauja norisinājās arī aizvadītajā gadā - no 8. līdz 17. novembrim. Piedalīties aptaujā bija uzaicināts 70 841 klients, no tiem aptaujas anketas aizpildīja 5 789. Šoreiz paust savu viedokli par NVA pakalpojumiem bija uzaicināti arī bijušie bezdarbnieki, kuriem vairs nav reģistrēts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss. Aptaujā piedalījās 69% sieviešu un 31% vīriešu. 52% respondentu bija augstākā izglītība, 41% - vidējā un 7% - pamatizglītība.


Arī šogad lūdzām novērtēt NVA darbinieku konsultēšanas prasmes par situāciju darba tirgū un brīvajām darba vietām. 32% atbildēja, ka šīs prasmes bija augstas, 49% - vidējas, 19% - zemas. NVA darbinieku prasmes sniegt informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem augstu novērtējuši 50% respondentu, 40% respondentu uzskata, ka šīs prasmes bija vidējas, bet 11% - zemas. Aptaujas dati liecina, ka kopumā respondenti ir apmierināti ar NVA filiāļu darbinieku sniegto informāciju par NVA pakalpojumiem: 47% aptaujas dalībnieku NVA darbinieku prasmes novērtējuši kā augstas, 42% - kā vidējas un 12% - kā zemas. 79% aptaujāto pauda, ka, apkalpojot, NVA darbinieks bija laipns, bet 3% apkalpošanu novērtēja kā nelaipnu, 18% aptaujāto izvēlējās atbilžu variantu “kā kuru reizi”.

 

Aptaujas dalībnieki NVA darbiniekiem iesaka būt saprotošākiem, detalizēti pārzināt visus NVA īstenotos pasākumus un projektus, vēlas, lai katram darbiniekam, kas apkalpo klientus, būtu atsevišķa telpa. Respondenti iesaka saīsināt rindā gaidīšanas laiku pirms dalības NVA neformālajā vai profesionālajā apmācībā. Aptaujātie klienti uzskata, ka NVA tīmekļa vietnē publicētā informācija varētu būt uzrakstīta vieglāk uztveramā valodā, izvairoties no “ierēdņu terminoloģijas” lietošanas. Savukārt, lai pilnveidotu attālināti pieejamos pakalpojumus, aptaujas dalībnieki iesaka tos paplašināt un aktīvāk popularizēt.


57% respondentu atbildējuši, ka lieto NVA e-pakalpojumus, savukārt 43% - nelieto. Vispieprasītākais NVA e-pakalpojums ir brīvo darba vietu meklēšana CV un vakanču portālā, šo iespēju izmantojuši 84% respondentu, 28% aptaujāto portālā bija reģistrējuši CV, 26% pieteicās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, 22% izpildījuši testus karjeras iespēju izzināšanai, 17% pieteicās apmācību grupām, 16% elektroniski noteica darba atrašanas iespējas un pieteicās NVA filiāles apmeklējumam. Izglītības iestāžu sarakstu pārlūkojuši 14% aptaujāto, 11% respondentu attālināti noteica savu zināšanu līmeni angļu valodā, izpildot testu, bet ar informatīvās dienas prezentāciju, kurā apkopota informācija par NVA pakalpojumiem, bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem, NVA tīmekļa vietnē iepazinās 10% respondentu.


32% respondentu atbildējuši, ka nelieto e-pakalpojumus, jo klātienes saziņu ar NVA darbinieku uzskata par ērtāku, savukārt 5% e-pakalpojumu nelieto, jo neprot pietiekoši labi darboties ar datoru. Atbildot uz jautājumu: “Ja nepieciešamais pakalpojuma veids ir pieejams klātienē un elektroniski, tad kādu pakalpojuma saņemšanas veidu Jūs labprātāk izvēlētos?”, 56% klientu atbildējuši, ka vēlētos pakalpojumu saņemt neklātienē, savukārt 44% - klātienē. Tie klienti, kas izvēlējās elektroniskos pakalpojumus, savu izvēli pamatoja ar e-pakalpojumu ērtumu un ātrumu, laika un naudas ekonomiju, kā arī to, ka nav jāgaida pakalpojuma saņemšana rindā. Savukārt pakalpojumu klātienē aptaujātie izvēlas, jo, tiešā veidā komunicējot ar NVA darbinieku, var gūt izsmeļošākas atbildes uz jautājumiem, kā arī ir iespēja uzdot papildjautājumus, bet elektroniskā vide ir sarežģīti lietojama.

 

Apkopojot datus par NVA informācijas iegūšanas avotiem, konstatēts, ka visizplatītākie informācijas ieguves veidi bija “no draugiem/paziņām” (39%) un NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv (37%), savukārt no plašsaziņas līdzekļiem informāciju ir guvuši 16% aptaujāto.