ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


LM vadības pārstāvji un NVA direktore apmeklēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”

15.februārī Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un NVA projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” vadītāja Antra Jansone apmeklēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”, kur ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka vietnieci Mairu Rozi, izmitināšanas centra “Mucenieki” vadītāju Pēteri Grūbi un vadītāja vietnieci Gunitu Ģēģeri apsprieda patvēruma meklētāju uzņemšanas un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu integrācijas jautājumus. LM un NVA vadības pārstāvji centrā “Mucenieki” tikās arī ar biedrības “Patvērums “Droša māja”” vadītāju Sandru Zalcmani un mentoriem, kā arī iepazinās ar patvēruma meklētāju sadzīves apstākļiem un iespējām pavadīt brīvo laiku, aplūkoja bibliotēku, datora klasi, trenažieru telpu un bērnu rotaļu istabu.

 

Ja līdz šim patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” iemītniekiem NVA organizēja seminārus par nodarbinātības jautājumiem, tad no šī gada 15.februāra tiek rīkotas arī individuālas konsultācijas. Šāds agrīns individuāls darbs ar patvēruma meklētājiem ļaus savlaicīgi izzināt viņu darba prasmes, zināšanas un vēlmes, noteikt jomas, kurās zināšanas ir jāpilnveido, kā arī informēt par Latvijas darba tirgus iespējām un prasībām. Konsultāciju mērķis ir panākt, lai tad, kad patvēruma meklētājs būs saņēmis bēgļa vai alternatīvo statusu un ieguvis tiesības strādāt Latvijā, viņš varētu pēc iespējas ātrāk iekļauties mūsu valsts darba tirgū.

 

 

f64.lv