ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.08.2018


Vairāk nekā 120 izglītības iestāžu pārstāvji piedalījās informatīvajā pasākumā par NVA apmācību īstenošanu

 

 ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

 

28.februārī Rīgā norisinājās informatīvais pasākums „Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību pasākumu īstenošana,” kurā pulcējās vairāk nekā 120 izglītības iestāžu, kas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īsteno profesionālās tālākizglītības, profesionālas pilnveides un neformālās izglītības programmas, Labklājības ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvji.

 

Pasākumu atklāja NVA direktore Evita Simsone. NVA Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar 2016.gadā īstenoto apmācību pasākumu rezultātiem un plāniem 2017.gadā, savukārt par aktualitātēm pieaugušo tālākizglītībā informēja Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja Edīte Bratka un vecākais eksperts Pāvels Beļisovs stāstīja par izsludinājumu organizēšanu un aktualitātēm apmācību īstenošanas nosacījumos un sadarbības novērtēšanā, bet NVA uzraudzības nodaļas vadītājs Arnis Kauķis klātesošos iepazīstināja ar 2016.gadā izglītības iestādēs veikto pārbaužu rezultātiem. Informatīva pasākuma noslēgumā NVA darbinieki atbildēja uz pasākuma dalībnieku jautājumiem.

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību NVA organizē saskaņā ar apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstu, ko apstiprina Labklājības ministra izveidotā komisija, kuras sastāvā iekļauti Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji, kā arī citi eksperti. Saraksts tiek veidots atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm. Arī nozaru speciālisti un darba devēji apmācību komisijai iesniedz savus priekšlikumus saraksta papildināšanai un aktualizēšanai. Tādējādi NVA saviem klientiem piedāvā apgūt darba tirgus situācijai un darbaspēka pieprasījuma attīstības prognozēm atbilstošas izglītības programmas.

 

2016.gadā profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā bija iesaistīti 6 796 NVA reģistrētie bezdarbnieki, savukārt neformālajā izglītībā – 16 149 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji. Visvairāk apmācību pasākumos bija iesaistījušies Latgales reģiona iedzīvotāji – 21% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Pieprasītākās profesionālās tālākizglītības programmas bija Lietvedis, Lokmetinātājs (MAG), Klientu apkalpošanas operators, Šuvējs, Drēbnieks, Konditora palīgs, Noliktavas pārzinis, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Lokmetinātājs (MIG), Loģistikas darbinieks, Elektromontieris, Lokmetinātājs (TIG), Galdnieks, Datorsistēmu tehniķis, Autoelektriķis u.c. Pieprasītāko profesionālās pilnveides izglītības programmu vidū – Sociālā aprūpe, Projektu vadība, Mazā biznesa organizēšana u.c. Savukārt neformālajā izglītībā vispieprasītākās bija datorzinības, valsts valoda, svešvalodu apguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība.