ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Sagatavots ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2017.gadam: darba devēju aptauja”

Eiropas Sociālā fonda projekts nr.7.1.2.2/16/I/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”

 

 

Lai izzinātu darba tirgus vajadzības un iegūtu darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai nepieciešamos datus, šī gada sākumā notika darba devēju aptauja, ko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzdevumā veica SIA “GfK Custom Research Baltic”. Darba devēju aptauja tika rīkota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros.

Aptaujā tika noskaidrots, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas vai likvidēt esošās darba vietas, vai nomainīt darbiniekus rotācijas kārtībā. Darba devēju aptaujā tika noskaidrots arī ilgstoši neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumos vai iestādēs pēdējā gada laikā, identificējot profesiju grupas, kurās ir bijušas ilgstoši neaizpildītas vakances, kā arī vakanču neaizpildīšanas iemeslus. Papildus informācijai par darbavietu izmaiņām aptaujā tika noskaidrots arī uzņēmējdarbības situācijas vērtējums darba devēju skaitījumā, kā arī informācija par nepieciešamajām papildus prasmēm jaunajiem darbiniekiem un darbinieku piesaistes metodēm.

Apkopojot 2 682 uzņēmumu un iestāžu sniegto interviju datus, ir sagatavots ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2017.gadam: darba devēju aptauja”, kuru var izlasīt šeit.

 

 

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā!