ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA piedalās seminārā par nodarbinātības pakalpojumu sniedzēju lomu prasmju prognozēšanā un to atbilstību darba tirgus prasībām

Eiropas Izglītības fonds (ETF) kopā ar Eiropas Komisiju un Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Ekonomikas ministriju organizēja sesto tematisko mācību semināru par darbam nepieciešamo prasmju prognozēšanu un to atbilstību darba tirgus prasībām. Seminārā aplūkota Latvijas, Īrijas un Austrumu partnerības valstu pieredze. Semināra mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbības pieredzi un apmaiņu, aplūkojot to Austrumu partnerības līmenī, prognozējot darba tirgus atbilstošu prasmju novērtējumu, attīstības iespējas, kā arī, nodarbinātības pakalpojumu sniedzēju lomu dažādu, ar nodarbinātību saistītu, politikas vadlīniju izstrādē. Valstu pārstāvji dalījās ar pieredzi nodarbinātības aktivitāšu īstenošanā, jaunākās tendences nodarbinātības veicināšanā izmantoto pieeju un metožu lietošanā, inovatīvu risinājumu izmantošanā.

 

Semināru atklāja Labklājības ministra padomnieks Kārlis Eņģelis. Ar nodarbinātības politiku Latvijā un Nodarbinātības valsts aģentūras pieredzi klātesošos iepazīstināja Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietnieces Aiga Balode un Kristīne Stašāne, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” projekta vadītāja Eva Lapsiņa. Diskusijas ietvaros tika aplūkoti galvenie Latvijas nodarbinātības politikas mērķi un prioritātes, statistiskie rādītāji, Nodarbinātības valsts aģentūras kā nodarbinātību veicinošas organizācijas piemērs, tās klientu statistiskais portrets, aktīvā darba tirgus politika, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto pakalpojumu un izstrādāto informācijas sistēmu klāsts un izacinājumi nākotnē. Kā viena no aktualitātēm aplūkota arī Nodarbinātības valsts aģentūras pieredze darba tirgus īstermiņa prognozēšanā.

 

Semināri rīkoti 2014. gada jūnijā (Turīnā), 2015. gada jūnijā (Helsinkos), 2015. gada novembrī (Parīzē), 2016. gada jūnijā (Māstrihtā) un 2016. gada novembrī (Prāgā). Sempināru cikla ietvaros izveidota reģionālo ekspertu un nodarbinātības politikas veidotāju tīkls, kā arī tiešsaistes platforma "Make it Match", kurā regulāri tiek publicēta aktuālākā, ar nodarbinātības veicināšanu iesaistītajās valstīs, saistītā informācija un dokumenti. Tāpat, ar ETF atbalstu 2016. un 2017. gadā tika īstenotas katrai valstij raksturīgas, nodarbinātību veicinošas, aktivitātes, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm Austrumu partnerības līmenī, veicot padziļinātu problēmu analīzi un nodarbinātības aktivitāšu praktisku īstenošanu iesaistītajās valstīs.