ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.07.2018


Reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā turpmāk tiks aprēķināts tikai Latvijā kopumā un statistiskajos reģionos


Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veica padziļinātu Darbaspēka izlases veida apsekojuma 2016. gada datu kvalitātes izpēti dalījumā pa 8 lielpilsētām. Tika secināts, ka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita novērtējums 8 lielpilsētās ir ar relatīvo robežkļūdu no 8% līdz 19%. Piemēram, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita novērtējums Rēzeknē 2016. gadā vecuma grupā no 15 līdz 61 gadam bija 13,9 tūkstoši un absolūtā robežķļūda* bija 1,7 tūkst. (ar 95% ticamību), bet relatīvā robežkļūda** - 12,5%. Tas nozīmē, ka diezgan droši (ar 95% ticamību) ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Rēzeknē bija robežās no 12,2 līdz 15,6 tūkstošiem.

 

CSP sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) pieņēma lēmumu turpmāk Darbaspēka apsekojuma novērtējumus par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā nodrošināt tikai par Latviju kopumā un statistisko reģionu griezumā. Lielajās pilsētās reģistrētā bezdarba īpatsvars tiks aprēķināts, attiecinot reģistrēto bezdarbnieku skaitu pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu.

 

Tātad, sākot ar 2017.gada 1.jūliju reģistrētā bezdarba līmeni, proti - reģistrēto bezdarbnieku īpatsvaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, NVA aprēķinās tikai Latvijā kopumā un statistiskajos reģionos.
________
* Absolūtā robežkļūda – precizitātes rādītājs, kas ar 95 % ticamību, izsaka maksimālo iespējamo atšķirību starp populācijas parametra novērtējumu un tā īsto jeb patieso vērtību.

**Relatīvā robežkļūda ir absolūtā robežkļūda izteikta procentos no populācijas parametra novērtējuma.