ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.12.2018


NVA darba devējus informē par pakalpojumiem un sadarbības iespējām


22. novembrī plkst. 10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Limbažu filiāles 2.stāva nodarbību telpā (Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos) notiks seminārs sadarbības partneriem “Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbība 2017. gadā”.


23. novembrī plkst. 10.00 NVA Rīgas reģionālā filiāle (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā) rīko semināru „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai”. Semināra laikā sadarbības partneri tiks informēti par NVA īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES atbalstu darba devējiem, kā arī par bēgļu un alternatīvā statusa ieguvušo personu integrāciju Latvijas darba tirgū.

23.novembrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 NVA Valkas filiāles telpās (Raiņa ielā 16, Valkā) notiks seminārs, kurā darba devēji tiks informēti par iespējām iesaistīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektos “Jauniešu garantijas”, “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. Semināra laikā filiāles speciālisti informēs darba devējus par šo projektu aktualitātēm, dalības nosacījumiem un iesniedzamo dokumentu sagatavošanu. Notiks arī diskusija, kurā filiāles pārstāvji uzklausīs darba devēju viedokļus par dalību projektos un ieteikumus turpmākai sadarbībai.

 

23.novembrī plkst. 11:00 Preiļu novada domes 2.stāva sēžu zālē (Raiņa bulvārī 19,Preiļi) notiks seminārs „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību vadītāju un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai”. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm nodarbinātības jomā, NVA un Eiropas nodarbinātības tīkla EURES pakalpojumiem. Notiks arī diskusija par NVA nodarbinātības pasākumiem, sadarbības pilnveidošanu un aktualitātēm.

 

23.novembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 NVA Jelgavas filiāles darbinieki piedalīsies Jelgavas novada pašvaldības pasākumā "Biznesa iespēju un iedvesmas diena", kas notiks Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Pasākuma laikā darbosies NVA Jelgavas filiāles stends, kurā būs pieejamas konsultācijas un informācija par NVA pakalpojumiem darba devējiem. Pasākums tiek rīkots, lai atbalstītu mazos novada uzņēmējus un motivētu viņus īstenot un attīstīt esošās vai plānotās biznesa idejas.