ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.02.2019


NVA informē izglītības iestādes par aktualitātēm apmācību organizēšanā

 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 

Šī gada 30.novembrī notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" rīkotais informatīvais pasākums izglītības iestādēm "Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību pasākumu īstenošana.“ Pasākumu atklāja NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne. NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja Edīte Bratka izvērtēja līdzšinējo sadarbību ar izglītības iestādēm un atgādināja par apmācību īstenošanas svarīgākajiem noteikumiem, dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām. NVA Uzraudzības nodaļas vadītāja Ella Romanovska informēja par izglītības iestādēs veikto pārbaužu rezultātiem. Par bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas publiskā portāla izmantošanu stāstīja NVA Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītājs Pāvels Beļisovs.

 

 

Informatīvo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 70 izglītības iestāžu pārstāvji, viņi aktīvi iesaistījās arī viedokļu apmaiņā par sadarbību un apmācības īstenošanu. Diskusijā par pieaugušo tālākizglītības aktuālajiem jautājumiem piedalījās Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts Raimonds Brīdaks.

 

Paldies visiem par aktīvu līdzdalību pasākuma norisē!

 

Prezentācija