ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.03.2019


Turpinās darba devēju aptauja, lai sagatavotu darba tirgus īstermiņa prognozes 2018.gadam

Projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”


Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar SIA “RAIT Custom Research Baltic” turpina darba devēju aptauju, lai sagatavotu darba tirgus īstermiņa prognozes 2018.gadam.


Aicinām darba devējus aktīvi iesaistīties aptaujā un sniegt atbildes uz anketas jautājumiem! Aptaujas veicēji ar darba devējiem sazināsies un jautājumus uzdos gan elektroniski, gan pa tālruni. Aptauja norisināsies līdz 21.februārim.


Darba devēju aptaujas mērķis ir nodrošināt NVA ar datiem darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai koriģētu prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu, un izzināt darba tirgus vajadzības. Darba devēju aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kurā reģionā gada laikā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus. Papildus darba devēju aptaujā tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumā pēdējā gada laikā, norādot, kādās profesiju grupās ilgstoši neaizpildītas vakances ir bijušas, un vakanču neaizpildīšanas iemeslus.


Uzziņa: Darba tirgus īstermiņa prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ. Pēc katras darba devēju aptaujas tiek sagatavoti arī ziņojumi, kuros var iepazīties ar darba devēju aptaujas rezultātiem pilnā apjomā. 2017.gada sākumā veiktās darba devēju aptaujas ziņojums pieejams šeit: http://www.nva.gov.lv/docs/31_59034c1a2ce226.35360935.pdf