ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.03.2019


Turpinās darba devēju pieteikumu pieņemšana skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Līdz šī gada 4. aprīlim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles turpina pieņemt darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Ar NVA atbalstu darba devēju piedāvātajās profesijās vasaras brīvlaikā varēs strādāt skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums ilgs no 1.jūnija līdz 31.augustam.

 

Kā darba devējam pieteikties?
1.solis

Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama mājaslapā.
2.solis
Pieteikums elektroniski vai klātienē jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā izveidotas darba vietas skolēniem.
3.solis
NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtēs pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem un informēs darba devēju par pieņemto lēmumu.

 

Ar darba devēju, kura piedāvātā darba vieta skolēnam tiks apstiprināta, NVA filiāle slēgs sadarbības līgumus, savukārt darba devējs noslēgs darba līgumu ar skolēnu un nodrošinās viņam darba vadītāju darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apgūšanai.

 

NVA darba devējam maksās dotāciju skolēna darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet otru algas daļu un nodokļu nomaksu nodrošinās darba devējs. Darba devējs saņems arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā - par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

 

Par paveikto darbu skolēns saņems atalgojumu valstī noteiktās minimālās algas apmērā par pilnu nostrādātu darba laiku. NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

 

Detalizētāka informācija un darba devēja pieteikuma forma pieejama NVA tīmekļvietnē.

 

Skolēnu pieteikšanos dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” arī šogad notiks elektroniski ar NVA tīmekļvietnes starpniecību. No 7. maija dalībai pasākumā varēs reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies strādāt Latgales reģionā, no 8. maija - Zemgales reģionā, no 9. maija - Kurzemes reģionā, no 10. maija - Vidzemes reģionā un no 11. maija – Rīgas reģionā.