ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.02.2019


NVA direktore piedalās LPVA diskusijā “Nodarbinātība Latvijā: Vai mums pietiek darbinieku?”

10.maijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone piedalās Latvijas Personāla vadības asociācijas (LPVA) rīkotajā diskusijā “Nodarbinātība Latvijā: Vai mums pietiek darbinieku?”, kas no plkst. 14:00 līdz 17:00 norisinās Banku augstskolā. Pasākumā piedalās arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze, Banku augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece un LPVA valdes priekšsēdētāja Eva Selga. Diskusijas uzmanības centrā - aktuālie personāla piesaistes un noturēšanas jautājumi, darbaspēka migrācija Latvijā un NVA atbalsts darba devējiem vajadzīgo darbinieku piesaistē un apmācībā.

NVA direktore diskusijas dalībniekus informē par situāciju Latvijas darba tirgū un NVA pakalpojumiem darba spēka piesaistei - brīvo darba vietu reģistrēšanu, darbinieku atlases iespējām, vajadzīgo darbinieku praktisko apmācību darba vietā, lai apgūtu profesionālās kompetences pirmā, otrā vai trešā kvalifikācijas līmenī, nepieciešamo speciālistu apmācību pēc darba devēja pieprasījuma profesionālās pilnveides, tālākizglītības vai neformālās izglītības programmās u.c.

"Latvijā ir vairāk nekā 61 tūkstotis reģistrēto bezdarbnieku, tas ir darba tirgus resurss. Aktīvāk sadarbojoties ar darba devējiem, pašvaldībām un iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, nepieciešams personificēts un aktīvs darbs ar bezdarbniekiem un darba meklētājiem, lai sekmētu dažādu mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju pilnveidi. Darba tirgus vienmēr ir paķļauts izmaiņām. Mūsdienās jau 90% no visām profesijām tiek pieprasītas digitālās iemaņas. Paredzēts, ka līdz 2021.gadam vidēji katrs pasaules iedzīvotājs lietos 3,5 viedierīces un robotu izmantošana kļūs par ikdienu. Jaunās darba formas darba tirgū ienāks straujāk nekā domājam - būtiski izmainīsies nodarbinātības iespējas astoņu stundu darba dienā pie viena darba devēja un vienā darba vietā, aktuāls kļūst attālinātais darbs, darbaspēka noma, pašnodarbinātības iespējas dažādās formās. Aizvien svarīgākas būs darba tirgum aktuālās digitālās prasmes – tieši no tām nākotnē būs atkarīgas nodarbinātības iespējas. Nodarbinātības dienesti ir ne tikai kā tilts starp darba devēju un darba ņēmēju, bet arī mediators starp daudzsološo nākotni un šodienas ikdienu," - uzsver Evita Simsone.