ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.03.2019


Vācijas sociālo un rehabilitācijas centru vadītāji un darbinieki apmeklēja NVA Rīgas reģionālo filiāli

No 14. līdz 18. maijam Latvijā viesojās Vācijas sociālo un rehabilitācijas centru vadītāju un darbinieku delegācija. Divpadsmit Vācijas speciālisti, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti, Latviju apmeklēja Hesenes arodbiedrības DGB-Bildungswerk Hessen rīkotā mācību (tālākizglītības) brauciena ietvaros, mācību nedēļas nosaukums - "Integrācija un iekļaušana - kā ar to veicas Latvijā?".

Vizītes pirmajā dienā viesi apmeklēja Labklājības ministriju, bet 15.maijā devās uz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālo filiāli, kur tikās ar filiāles vadītāju Ievu Haheli, NVA Pakalpojumu departamenta ekspertēm Jeļenu Šaiteri un Baibu Ozeri, lai iepazītos ar NVA pieredzi, pakalpojumiem, mērķiem un uzdevumiem personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanā.

 

  

 

Vācijas delegācijas sastāvā bija speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar dažāda veida atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti - sociālo dienestu centru vadība, bērnu ar īpašām vajadzībām audzināšana, palīdzība cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, konsultēšana nodarbinātības jautājumos, evaņģēliskas baznīcas garīga rakstura atbalsts. Vācijas delegācijas pārstāvjus īpaši ieinteresēja NVA pieredze subsidēto darba vietu izveidē bezdarbniekiem ar invaliditāti un labās prakses piemēri, kas liecina par cilvēku ar dažādām invaliditātēm iespējām vietējā darba tirgū. Viesus interesēja arī dažādi NVA īstenotie atbalsta pasākumi, tostarp surdotulka un ergoterapeita pakalpojumi, karjeras konsultācijas, atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Vienam no delegācijas dalībniekiem ir kustību traucējumi, viņš pārvietojas ratiņkrēslā un dalījās savos iespaidos par Rīgā novēroto vides pieejamību personām ar invaliditāti: "Esmu patīkami pārsteigts, situācija ir laba un lielu starpgadījumu man nebija, bet mazie ikdienā gadās arī Vācijā".

Tikšanās notika ļoti pozitīvā gaisotnē, delegācijas dalībnieki saņēma atbildes uz visiem viņus interesējošiem jautājumiem, bet apspriedes noslēgumā teica pateicības vārdus NVA pārstāvjiem par prezentācijām, informāciju un jauko attieksmi. Viesi izteica velmi arī turpmāk sadarboties ar NVA, lai dalītos pieredzē par abām valstīm aktuālajiem jautājumiem cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanā.