ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.05.2019


NVA aicina pieteikties atbalstam ilgstošos bezdarbniekus ar invaliditāti

(ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001)


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros ir uzsākusi pasākuma “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.


Atbalsta pasākuma laikā, kas nepārsniedz septiņus mēnešus, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošinātas nodarbības 80 akadēmisko stundu apjomā, speciālistu un sociālā mentora atbalsts. Šāds atbalsts bezdarbniekam tiks sniegts arī pārbaudes laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības) ietver sevī motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, savukārt sociālā mentora pakalpojuma (individuālās tikšanās) ietvaros bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek sniegts psiholoģiskais un praktiskais atbalsts darbā iekārtošanās jautājumos.


Nepieciešamības gadījumā bezdarbniekam ar invaliditāti tiks nodrošināts arī transporta pakalpojums viņa nogādāšanai no dzīvesvieta uz motivācijas programmas īstenošanas vietu un atpakaļ, kā arī ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojums.


Pasākumu nodrošina:

  • Biedrība “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO””;
  • SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”
  • SIA “Mācību centrs plus”.

Plašāka informācija pieejam šeit: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=4818