ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.10.2019


1.oktobris - Starptautiskā senioru diena

ANO Ģenerālā asambleja 1991.gadā 1.oktobri pasludināja par Starptautisko veco ļaužu dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās un vecāka gadagājuma cilvēku problēmām. 2009.gadā arī Latvijas Saeima 1.oktobri noteica kā Starptautisko senioru dienu, veicot grozījumus likumā par svētku, atceres un atzīmējamām dienām.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) šobrīd ir reģistrēti 9815 bezdarbnieki pirmspensijas vecumā, kuriem līdz valstī noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai ir palikuši pieci un mazāk gadi. Taču NVA sniedz atbalstu ne tikai bezdarbniekiem pirmspensijas gados, bet arī cilvēkiem pensijas gados, kuri vēlas strādāt, viņi reģistrējas NVA kā darba meklētāji un saņem karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklējumos, apmeklē īsos kursus, seminārus un lekcijas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, kā arī apgūst neformālās izglītības programmas. Šī gada septembra sākumā NVA bija reģistrēti 78 darba meklētāji vecumā 63 gadi un vairāk.

 

2018.gada 8 mēnešos NVA reģistrētie darba meklētāji pensijas vecumā neformālās izglītības ietvaros iesaistījās datorzinību (10), valsts valodas (15), angļu valodas (10) un vācu valodas (3) apguvē, kā arī mācījās zviedru valodu (1), vadīt traktoru (1), izstrādāt WEB risinājumus (1). Savukārt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus apmeklējuši 28 darba meklētāji vecumā 63 gadi un vairāk. 19 NVA reģistrētie darba meklētāji pensijas vecumā 2018.gada 8 mēnešos ir iekārtojušies pastāvīgā darbā. Šajā periodā pastāvīgā darbā iekārtojās arī 3265 bezdarbnieki pirmspensijas vecumā.

 

Atgādinām, ka šī gada 1.oktobrī sākas darba devēju, kuri nodarbina cilvēkus vecumā virs 50 gadiem, pieteikšanās dalībai NVA īstenotajos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos gados vecāku darbinieku darbspēju saglabāšanai un nepieciešamo prasmju pilnveidei. Šī projekta ietvaros ir paredzēti vairāki atbalsta pasākumi gan darba devējiem, gan nodarbinātām personām vecumā virs 50 gadiem. Šobrīd NVA uzskaitē ir 23 279 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk jeb 40,1% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

 

Detalizētāka informācija par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgākam darba mūžam” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā “Darba devējiem”, savukārt darba meklētāji pensijas vecumā vairāk par darba meklētāja statusa iegūšanu var uzzināt NVA mājaslapas sadaļā ”Klientiem