ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.08.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, darbinieka prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem:
  • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • Vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā (vēlams valsts pārvaldē);
  • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
  • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • Prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
  • Labas organizēšanas un komunikācijas prasmes;
  • Datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem. Nodrošināt projekta ietvaros atbalstāmās darbības atbalsts reģionālajai mobilitātei īstenošanu un pārraudzību Aģentūras struktūrvienībās atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam un prasībām. Veikt datu par projekta aktivitāšu īstenošanu analīzi, sniegt norādījumus projekta īstenošanas personālam un priekšlikumus projekta īstenošanas efektivitātes uzlabošanai. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 719.00 EUR, 2.kategorija: 827.00 EUR, 3.kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).
Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī”, pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “ABI_eksperts”. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.