ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.06.2019


NVA rīko darba devēju aptauju, lai pilnveidotu turpmāko sadarbību un pakalpojumus

Līdz šī gada 16.novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko darba devēju aptauju, lai izzinātu un izanalizētu darba devēju viedokli par sadarbību ar NVA un piedāvātajiem pakalpojumiem. Aptaujas rezultāti, kā arī aptaujas dalībnieku ierosinājumi un priekšlikumi tiks ņemti vērā, pilnveidojot turpmāko NVA piedāvājumu darba devējiem. Aptauja norisinās elektroniski Google platformā, uzaicinājumi piedalīties aptaujā nosūtīti individuāli darba devējiem, kuri izmanto NVA pakalpojumus. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā NVA darbības novērtēšanai un pilnveidošanai.

 

Respondenti aicināti izteikt savu viedokli par NVA pakalpojumu klāstu un efektivitāti, novērtēt informācijas pieejamību, darbinieku atlases iespējas, e-pakalpojumus, CV un vakanču portālu, aktīvos nodarbinātības pasākumus, praktisko apmācību pie darba devēja, apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, subsidēto nodarbinātību, konsultācijas par darbaspēka piesaistīšanu no citām ES valstīm, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu u.c. Darba devēji aicināti novērtēt arī NVA darbinieku profesionālitāti un kompetenci.