ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.08.2019


NVA godina labākos darbiniekus

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notika Latvijas simtgadei veltīts labāko darbinieku godināšanas pasākums, kurā piedalījās labklājības ministrs Jānis Reirs. Savā uzrunā viņš teica: "Valsts svētku priekšvakarā es gribu jūs visus apsveikt un novēlēt turpināt darīt to, ko jūs darāt, un darīt to vēl labāk, vienmēr rast iespējas palīdzēt cilvēkiem, kuri, zaudējot darbu, ir nonākuši grūtā situācijā un vērsušies pie jums pēc atbalsta.” Ministrs, norādot, ka bezdarbnieku skaits valstī paliek aizvien mazāks, novēlēja NVA darbiniekiem turpināt profesionāli pilnveidoties. Ministrs teica, ka, bezdarbnieku skaitam samazinoties, īpaša uzmanība ir jāpievērš smagākiem bezdarba gadījumiem, tiem klientiem, kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Jānis Reirs aicināja domāt par jauniem pakalpojumu veidiem, piemēram, NVA varētu uzņemties tādu kā mentoringu, palīdzot darba tirgū iekļauties tiem jauniešiem, kas nāk no bērnu namiem. “Darbam ar bezdarbnieku nav jābeidzas tad, kad viņam tiek piedāvāta kāda vakance, un viņš atsāk strādāt. Iespējams, šim cilvēkam jāpaliek datu bāzē un, kad parādīsies viņam piemērotāka vakance, ar lielāku darba algu, tā būtu jāpiedāvā, ja cilvēks vēlas darbu mainīt.” Ministrs minēja arī to, ka NVA šobrīd uzsākta teritoriālā reforma, uzsverot, ka tā tiek īstenota ļoti uzmanīgi. J.Reirs pateicās NVA darbiniekiem par viņu darbu un pastāstīja, ka saņem daudz labu atsauksmju no cilvēkiem par NVA saņemto atbalstu.

 

Jānis Reirs pasniedza Labklājības ministrijas Pateicības rakstus par ilggadīgu un godprātīgu darbu labklājības nozarē NVA Valkas filiāles vadītājai Ernai Pormeisterei un NVA Gulbenes filiāles vadītājam Vladimiram Lituņenko.

 


 

“Paldies, kolēģi, par jūsu darbu,” NVA kolektīvu uzrunāja direktore Evita Simsone: “Vissvarīgākais man vienmēr ir bijis komandas darbs. Jau kopš pirmās darba dienas aģentūrā es vienmēr gribēju lepoties ar aģentūru, ka esmu daļa no tās. Kad es stājos direktora amatā, viens no maniem galvenajiem uzdevumiem bija stiprināt sadarbību ar darba devējiem, ar sadarbības partneriem. Bija jāstiprina arī aģentūras un mūsu darba prestižs. Un tas mums lielā mērā ir izdevies. Ir patīkami dzirdēt, ka mūsu darbs ir pamanīts, un to ir novērtējis nozares ministrs. Mēs esam saskārušies ar lieliem izaicinājumiem, lieliem uzdevumiem, kurus mēs visi kopā paveicām, un, ja kādam brīžiem likās, ka tas nav iespējams, mēs pierādījām, ka ir iespējams, ka mēs varam ātri mobilizēties, varam daudz ko izdarīt un izdarīt ļoti labi. Pasaules ekonomikas foruma Davosā dibinātājs Klauss Švābs ir teicis, ka nav bijis lielāku iespēju un vienlaikus izaicinājumu laikmetā, kāds ir šis laikmets. Mums ir prieks, laime un iespēja šajā laikmetā dzīvot un aktīvi darboties. Es aicinu mūs visus nepalikt pie sasniegtā un katru dienu meklēt jaunas iespējas.”

 

Vairākiem darbiniekiem NVA direktore Evita Simsone pasniedza atzinības un pateicības rakstus. Par nozīmīgu ieguldījumu NVA attīstībā, iestādes tēla veidošanā un popularizēšanā NVA Atzinības rakstus saņēma direktora vietniece Aiga Balode, direktora vietniece Kristīne Stašāne, Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Anda Švagre, Preiļu filiāles nodarbinātības organizatore Anita Anspoka, Ludzas filiāles nodarbinātības organizatore Ināra Konovalova, ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" vecākā eksperte Jolanta Utināne, Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļas vadītāja, galvenās grāmatvedes vietniece Anna Vostroiglova, ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vecākā eksperte Vineta Leončika, Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģente Sintija Indulēna, Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģente Tamāra Dreijere, ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" vecākā eksperte Agnese Jēkabsone, ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vecākā ekonomiste Lāsma Bētere, Pakalpojumu departamenta direktora vietniece, Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja Lelde Ķikute un ESF projekta "Jauniešu garantijas" vecākā eksperte Ieva Bērziņa. NVA Pateicības raksti tika pasniegti ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vecākai grāmatvedei Inesei Mekšei, Krāslavas filiāles ESF projekta "Jauniešu garantijas" karjeras konsultantei Līgai Japiņai, ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" vecākajai grāmatvedei Ingunai Rižai, Liepājas filiāles nodarbinātības organizatorei Līgai Ķirsonei, Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas ekspertei Jeļenai Šaiterei, Kuldīgas filiāles ESF projekta “Subsidētās darba vietas” koordinējošajai ekspertei Intai Balandinai, Bauskas filiāles ESF projekta “Subsidētās darba vietas” koordinējošajai ekspertei Gitai Dzjamko, Ventspils filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” koordinējošajai ekspertei Anitai Kutumovai, Jelgavas filiāles nodarbinātības aģentei Evijai Grāverei, Rīgas reģionālās filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” koordinējošajai ekspertei Inesei Sprūžai. NVA Cēsu filiāles kolektīvs saņēma Pateicības rakstu par godprātīgu un priekšzīmīgu amata pienākumu izpildi, vecinot NVA attīstību.

 


Savukārt 13.novembrī Labklājības ministrijā tika godināti nozares labākie darbinieki. Labklājības ministrijas Atzinības rakstus saņēma NVA pārstāvji - direktore Evita Simsone, Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane, ESF projekta "Jauniešu garantijas" vadītāja Laima Mirzojeva un Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības organizatore Signe Gintere.