ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.08.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-e (1 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinībās);
 • pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, vai Eiropas savienības fondu projektu īstenošanas jomā;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā;
 • sadarbība, komunikācijas, kontroles prasmes un iniciatīva;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas - angļu valodas un krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā;
 • pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī), darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas pārzināšana.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk-KVS) procesu savstarpējo koordinēšanu un īstenošanas rezultātu atbilstību procesa kvalitātes raksturotājiem;
 • nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanas procesu pārvaldību (profesionālā tālākizglītība, neformālā izglītība u.c.)
 • veikt informācijas apkopošanu par pārvaldībā esošiem KVS procesiem t.sk. atskaišu un pārskatu sagatavošana;
 • procesu pārvaldībā nodrošināt pakalpojumu pēctecību un attīstību, priekšlikumu sagatavošanu ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādei un pilnveidei;
 • sniegt priekšlikumus par pasākumu īstenošanas pilnveidi un jaunu pasākumu attīstīšanu, gatavot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 719.00 EUR, 2.kategorija: 827.00 EUR, 3.kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “PD_NPN_eksperts”. Informācija pa tālruni 67021785 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.


Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi,
 • minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.