ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.08.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
  • Augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds ar piešķirtu profesionālo kvalifikācijas pakāpi);
  • Vēlama darba pieredze juridiskajos jautājumos vismaz viens gads;
  • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
  • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
  • Spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus;
  • Datorprasmes MS Office – lietotāju līmenī;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) juridisko atbalstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānot, organizēt ikdienas operatīvos darbus kvalitatīvai un savlaicīgai amata pienākumu izpildei; sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus; risināt juridiskos jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Aģentūru tiesā; sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem; nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkumu dokumentāciju; sniegt metodisku atbalstu un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “SDB_vecākais_eksperts_JD”. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

  1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.

 

Vakance aktuāla līdz 21.01.2019.