ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.04.2017


Cēsīs noticis NVA reģionālais seminārs

2007.gada 16.februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Cēsu rajona Priekuļu pagastā, Hotel "Tigra" zālē "Austrumi", E.Veidenbauma ielā 2, notika NVA organizētais seminārs „Darba tirgus attīstība vidēja termiņa periodā”. Pasākumā piedalījās Labklājības ministre Dagnija Staķe un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs. Semināra laikā tika izvērtēti NVA darba rezultāti 2004.–2006.gada plānošanas periodā un apspriesti galvenie uzdevumi, kā arī plānotie pasākumi Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē 2007.–2013.gada plānošanas periodam, aplūkoti NVA jaunie pilotprojekti un ziņots par Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) atbalstu mobilitātei ES darba tirgū.

No plkst. 13.20 līdz 15.00 strādāja darba grupas, kuru uzmanības lokā bija jautājumi, saistīti ar jaunā plānošanas perioda mērķu veiksmīgu realizāciju, tostarp, individuāla darba ar bezdarbniekiem organizēšana un plānoto pasākumu ieviešanas kārtība filiālēs, kā arī pašvaldību iesaistīšanās NVA pasākumu īstenošanā.