ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2019


Rīgā noticis NVA reģionālais seminārs

2007.gada 22.februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, viesnīcas “Islande” telpās, Ķīpsalas ielā 20, notika NVA organizētais seminārs „Darba tirgus attīstība vidēja termiņa periodā”.

Semināra laikā tika izvērtēti NVA darba rezultāti 2004.–2006.gada plānošanas periodā un apspriesti galvenie uzdevumi, kā arī plānotie pasākumi Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē 2007.–2013.gada plānošanas periodam, aplūkoti NVA jaunie pilotprojekti un ziņots par Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) atbalstu mobilitātei ES darba tirgū. Pasākumā piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs.

No plkst. 13.20 līdz 15.00 strādāja darba grupas, kuru uzmanības lokā bija jautājumi, saistīti ar jaunā plānošanas perioda mērķu veiksmīgu realizāciju, tostarp, individuāla darba ar bezdarbniekiem organizēšana un plānoto pasākumu ieviešanas kārtība filiālēs, kā arī pašvaldību iesaistīšanās NVA pasākumu īstenošanā.