ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2019


NVA vadītāji tiekas ar ministru sabiedrības integrācijas lietās

26. februārī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs un direktora vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Iveta Ļublina tikās ar īpašu uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās Oskaru Kastēnu, lai apspriestu aktuālos nodarbinātības jautājumus, saistītus ar darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts izveidojis �Nodomu protokola par valsts un privātās partnerības modeļa izveidi, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā� darba grupu, kurā darbojas arī NVA direktora vietniece nodarbinātības politikas jautājumos I.Ļublina. Darba grupas pirmā sanāksme notika 2007. gada 24. janvārī. I.Ļublina klātesošos informēja par Nodarbinātības valsts aģentūras plānotajām aktivitātēm un programmām. Darba grupas sanāksmē tika noformulētas trīs galvenās Latvijas iedzīvotāju emigrācijas izraisītās problēmas valstī: ekonomiskās izaugsmes traucējumi; ģimeņu problēmu palielināšanās; sociālās drošības mazināšanās.