ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2019


Konceptuāli atbalsta aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku loka paplašināšanu

Rīga, 1.marts, LETA. Saeima šodien pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma grozījumus, kas paredz paplašināt aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku loku un ieviest jaunus pasākumus bezdarba mazināšanai.

Grozījumi paredz, ka turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un narkoloģijas speciālistiem, organizēs atsevišķus aktīvos nodarbinātības pasākumus arī tiem bezdarbniekiem, kuriem izveidojusies atkarība no alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām.

Līdz šim atsevišķi pasākumi organizēti tikai atsevišķām bezdarbnieku grupām, piemēram, invalīdiem, jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem.

NVA ar 2008.gada 1.janvāri piedāvās izglītot uzņēmumu darbiniekus, nodrošinot šo cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanu, pārkvalifikāciju un tālākizglītību. Tā tiks uzturēta viņu konkurētspēja darba tirgū un mazināts bezdarba iestāšanās risks.

Lai atvieglotu bezdarbnieku un darba meklētāju iespējas saņemt NVA piedāvātos pakalpojumus, piemēram, reģistrēties bezdarbnieka statusa iegūšanai, aģentūrā nebūs jāuzrāda dokumenti, kas satur citas valsts iestādes rīcībā esošu informāciju, piemēram, izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

To paredz grozījumos NVA noteiktās tiesības - pieprasīt un bez maksas saņemt darbam nepieciešamo informāciju no vairākām valsts un pašvaldību institūcijām, arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Datu valsts inspekcijas, Centrālās statistikas pārvaldes un citām institūcijām.