ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.10.2018


PKIVA tiks apvienota ar NVA

Lai uzlabotu bezdarbnieku un darba meklētāju iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvākus pakalpojumus, kas palīdzētu viņiem pēc iespējas ātrāk integrēties darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) reorganizēs Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru (PKIVA), apvienojot to ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

17.jūlijā valdība apstiprināja PKIVA reorganizāciju ar š.g. 1.septembri.

"Vislielākie ieguvēji būs tieši cilvēki, jo viņi turpmāk vienā institūcijā varēs saņemt visu nepieciešamo atbalstu, lai pēc iespējas sekmīgāk atgrieztos darba tirgū vai arī uzlabotu savu konkurētspēju tajā. Institūciju apvienošanās rezultātā NVA darbībā plānots ieviest "vienas pieturas aģentūras" principu karjeras konsultēšanas un aktīvo nodarbinātības pakalpojumu saņemšanai vienuviet. Tādējādi ikviens klients varēs vienā institūcijā saņemt karjeras konsultēšanas pakalpojumus, kā arī uzreiz izvērtēt iespēju iepazīties ar sev piemērotākajām darba vakancēm, nepieciešamības gadījumā izmantojot arī tālākizglītības iespējas," atzīst labklājības ministre Dagnija Staķe.

Abu institūciju apvienošanas rezultātā, tiks veikta atsevišķu funkciju optimizācija. Tā, piemēram, abas institūcijas, izmantojot dažādas metodes, šobrīd konsultē bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē. Savukārt apvienojot abas institūcijas, minētos pakalpojumus interesenti varēs saņemt vienā institūcijā, kā arī palielināsies pakalpojuma pieejamība, jo NVA ir plašāks filiāļu pārklājums valstī nekā PKIVA.

Tāpat jāņem vērā, ka sākot ar š.g. 1.septembri pamata un vidējās izglītības iestādēs paredzēts ieviest karjeras izglītību, līdz ar to jaunieši par piemērotas profesijas izvēli varēs konsultēties jau skolās. Tā rezultātā būtiski samazinātos PKIVAs jauniešiem sniegtie pakalpojumi.

Atgādinām, ka PKIVA pievienošanu NVA paredz pērn valdībā apstiprinātajā koncepcijā Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana noteiktais rīcības virziens un grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

Karjeras attīstības sistēmas pilnveidošana ir viena no Latvijas ilgtermiņa prioritātēm gan nodarbinātības, gan mūžizglītības kontekstā, jo tā rada reālu iespēju Latvijai veidoties kā uz zināšanām balstītai tautsaimniecībai.


Lelde Rāfelde,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas departamenta direktore,
7021666, 26136160
lelde.rafelde@lm.gov.lv

Ilze Boluža,
Labklājības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste,
7021665, 26186178
ilze.boluza@lm.gov.lv