ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.07.2018


Reģistrētā bezdarba līmenis decembrī Latvijā bija 4,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada decembra beigās bija 4,9% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī reģistrētā bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada novembri palielinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada decembra sākumā bija 51660, decembra beigās –52321 bezdarbnieks. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir pieaudzis par 661 cilvēku jeb 1,3%.

2007.gada decembra beigās 2587 bezdarbnieki ilgstoši piedalījās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, no tiem 1558 bezdarbnieki pasākumu noteiktām personu grupām (darba prakse pie darba devēja, subsidētās darba vietas u.tml.) ietvaros ir iekārtojušies darbā uz noteiktu laiku. Līdz ar to reālais bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos, decembra beigās bija 4,6%.

2007.gada decembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6003 personām, tas ir par 565 cilvēkiem jeb 8,6% mazāk nekā 2007.gada novembrī. Bezdarbnieka statusu 2007.gada decembrī zaudēja 5404 cilvēki, tas ir par 1945 cilvēkiem jeb 26,5% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. Decembrī bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaitā 40,3% personu iekārtojušās darbā, bet 49,9% personu bez attaisnojoša iemesla nebija pildījušas bezdarbnieka pienākumus.

Decembrī bezdarba līmenis samazinājies 8, palicis nemainīgs 10, bet palielinājies 15 valsts rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis decembrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,6%, Jelgavas rajonā – 3,7%, Valmieras rajonā – 3,8%, Cēsu rajonā – 4,1%, Rīgas rajonā – 4,1%, Limbažu rajonā – 4,5%, Ogres rajonā – 4,5 %, Bauskas rajonā – 4,7%, Talsu rajonā – 4,9%, Saldus rajonā – 5,0%, Aizkraukles rajonā – 5,1%, Ventspils rajonā – 5,4 %, Alūksnes rajonā – 5,5%, Valkas rajonā – 5,9%, Jēkabpils rajonā – 6,2%, Madonas rajonā – 6,2%, Gulbenes rajonā – 6,4%, Kuldīgas rajonā– 6,6%, Liepājas rajonā – 6,8%.

No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā - 3,1%, Ventspilī – 3,8%, Jelgavā – 3,8%, Daugavpilī – 4,3%, Liepājā – 4,6%, Jūrmalā – 4,8%. Decembrī Rēzeknē bezdarba līmenis bija 7,6%.

Augstākais bezdarba līmenis decembrī reģistrēts Latgalē: Rēzeknes rajonā - 16,6%, Ludzas rajonā – 14,4%, Balvu rajonā – 12,7%, Preiļu rajonā – 10,8%, Krāslavas rajonā – 10,5%, Daugavpils rajonā – 9,5%.