ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.07.2018


NVA Izglītības iestāžu konsultatīvā padome apspriež tālmācības programmas

25.janvārī SIA „BUTS” mācību centrā notika šogad pirmā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Izglītības iestāžu konsultatīvās padomes sēde. NVA direktors R.Beinarovičs sanāksmes dalībniekus informēja par nodarbinātības politikas aktualitātēm valstī un uzdevumiem, kas kopā ar izglītības iestādēm un citiem sociālajiem partneriem jāveic nākamajā plānošanas periodā. Tika apspriesti jaunākie NVA izstrādātie aktīvie nodarbinātības pasākumi valsts prioritāro nodarbinātības uzdevumu kontekstā, piemēram, darba spēka rezervju meklēšana un atbalsts bezdarba riskam pakļauto mērķgrupu pārstāvjiem. Īpaša uzmanība tika veltīta tālmācības programmām.

Kā zināms, jau divus gadus dažādām bezdarbnieku mērķa grupām, piemēram, māmiņām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai cilvēkiem ar invaliditāti NVA piedāvā apgūt kādu no darba tirgū pieprasītākajām profesijām neklātienē, uzstādot dzīves vietā datoru un pieslēdzot internetu, kā arī organizējot nepieciešamās kontaktstundas tuvāk bezdarbnieku dzīves vietai.
SIA „BUTS” mācību centra direktors P.Zaļmežs, sniedzot pārskatu par sadarbību ar NVA, demonstrēja e-programmu īstenošanas metodisko un tehnisko nodrošinājumu grāmatveža un informācijas ievadīšanas operatora kvalifikācijas apguvei. Minētās programmas SIA „BUTS” šobrīd apgūst piecas bezdarbnieku grupas Daugavpils, Jelgavas, Alūksnes un Preiļu rajonos. SIA „BUTS” ir viena no pirmajām izglītības iestādēm, kas izstrādājusi e-apmācības programmas, piedāvājot bezdarbniekiem apgūt četras profesionālās kvalifikācijas: grāmatvedis, informācijas ievadīšanas operators, projektu vadītājs un tūrisma komercdarbības organizators.

Veiksmīga sadarbība NVA izveidojusies arī ar izglītības iestādi SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs", kas bezdarbniekiem piedāvā tālmācības programmas ne tikai grāmatveža, bet arī nekustamā īpašuma aģenta, lietveža, informācijas ievadīšanas operatora kvalifikācijas apguvei. Grāmatveža tālmācību programmu jau apgūst jaunās māmiņas Aizkrauklē, Balvos, Dobelē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Valmierā.

Savukārt ar NVA starpniecību valsts aģentūra "Sociālās integrācijas centrs" 2007.gadā 30 bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāja tālmācības veidā iegūt informācijas ievadīšanas operatora profesionālo kvalifikāciju. E-apmācību bezdarbniekiem darba tirgū pieprasītajās specialitātēs gatavas īstenot arī Ērgļu arodvidusskola un Jelgavas amatniecības vidusskola.

Lai nodrošinātu programmu īstenošanas kvalitāti, SIA „BUTS direktors ierosināja Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos paredzēt neklātienes programmu (tālmācība, e-apmācība) akreditāciju. Šo ierosinājumu atbalstīja visi konsultatīvās padomes locekļi.

NVA speciālisti ierosināja sanāksmes dalībniekiem elektroniski iesūtīt priekšlikumus tālmācības veidā (e-formā) apgūstamo profesiju saraksta veidošanai, programmu ilguma, izmaksu, teorijas un prakses sadaļu proporcionālai plānošanai. Ierosinājumi tiks apkopoti, un šā gada pirmajā ceturksnī piedāvāti citu izglītības iestāžu akceptēšanai.