Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Rēzeknes
filiāle

NVA no 19.marta nodrošina mobilitātes atbalstu darbam Latvijā

2013-03-20
Nodarbinātības valsts aģentūra sāk īstenot atbalsta pasākumu „Darbs Latvijā”, nodrošinot saviem klientiem finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus.

Atbalsta pasākumā iesaistītajiem cilvēkiem kompensēs transporta tēriņus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ vai dzīvokļa īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba mēnešos varēs saņemt kopā ne vairāk kā 280 latus.

Pieteikties pasākumam NVA Rēzeknes filiālē, 5.a kabinetā vai pa tel.: 64607805
Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums paredzēts darba vietās Latvijas teritorijā, lai galvenokārt veicinātu darba spēka mobilitāti reģionos ārpus Rīgas. Izņēmums ir, ja galvaspilsētā darba devējs piedāvās vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem.

Darba devēja vakancei, kurā bezdarbnieks uzsāks darbu un pretendēs uz mobilitātes izmaksu kompensāciju, jābūt reģistrētai vismaz nedēļu NVA CV/Vakanču portālā vai NVA filiālē. Tāpēc NVA aicina visus darba devējus, kas meklē darbiniekus, aktīvi reģistrēt vakances NVA, piesaistot darba spēku no visas Latvijas. Tad bezdarbnieks, kas atradis darbu un kļuvis par nodarbināto, slēdz līgumu ar darba devēju un desmit darba dienu laikā iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai.

Šo iesniegumu (kopā ar izziņu no jaunā darba devēja) var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma paraugs finanšu atlīdzības saņemšanai atrodams NVA mājas lapā (www.nva.lv).

Iesniegumā cilvēks uzreiz norāda, kāda veida atbalstu vēlas saņemt: finanšu atlīdzību sabiedriskā vai personiskā transporta izdevumiem vai īres izdevumiem.

Pirms atbalsta piešķiršanas NVA filiālē izvērtēs:
  • vai cilvēks līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanas bijis bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus,
  • vai viņš vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
  • vai darbavieta atradīsies vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas,
  • vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku un ir noteikts normāls darba laiks
  • vai darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divām, valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
  • vai transporta un īres izdevumus nekompensē darba devējs.

NVA filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņems lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu un vienas dienas laikā (e-pastā, telefoniski) par to informēs iesniedzēju. Piecu darba dienu laikā pēc pozitīva lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu, nodarbinātais pirmajā darba mēnesī saņems pirmo avansu 100 latu apmērā. To ieskaitīs bankas kontā.

Finanšu atlīdzības aprēķinu veiks, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības pamatojumu un transporta un īres izdevumus apliecinošos dokumentus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un jāuzrāda NVA īres līgums, kā arī maksājums.

Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atkārtoti pretendēt būs iespējams ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu atbalsts.

Pasākums izstrādāts, lai palīdzētu iesaistīt darba tirgū tos bezdarbniekus, kuri ilgāk nekā 6 mēnešus nav varējuši iekārtoties darbā tuvu dzīves vietai, un darba attiecību uzsākšanai nepieciešams finansiāls atbalsts. Šogad atbalstu darbam Latvijā varēs saņemt 350 cilvēki.

E-prasmju nedēļas pasākums Rēzeknē

2013-03-20
2013. gada 21. martā plkst. 12.00 Rēzeknes novada lielajā zālē notiks informatīvs seminārs par e-pakalpojumiem sevis izpētei un karjerai.

Semināru organizē Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāle ar mērķi veicināt jauniešu, tostarp vidusskolēnu, studentu informētību un interesi par sevis izpētes, karjeras plānošanas iespējām Latvijā un Eiropā, izmantojot e-pakalpojumus.


Seminārā uzstāsies Nodarbinātības valsts aģentūras, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālisti.

Dienas kārtība:
1. „E-prasmju pielietojums sevis izpētē un profesijas izvēlē”
2. „EURES pakalpojumi”
3. „Ceļo droši”
4. „Personas apliecības (eIDkartes) iespējas e-vidē”

NVA Rēzeknes filiāle aicina uzņēmējus pieteikt savu dalību VAKANČU GADATIRGŪ

2013-03-19
Lai piedāvātu aktuālās sezonas vakances dažādās profesionālās darbības jomās, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šī gada martā uzsāka aktīvu sezonas vakanču gadatirgu organizēšanu visā Latvijā.

NVA aicina pieteikties ikvienu darba devēju, kurš savam uzņēmumam vēlas atrast nepieciešamos darbiniekus – vai tas būtu sezonas darbs, piemēram, lauksaimniecībā vai tūrismā, vai līguma darbs uz noteiktu laiku, vai arī pastāvīgs darbs uz nenoteiktu laiku.

Darba devējiem tiks nodrošināta bezmaksas vieta un stends, lai vienas dienas laikā vienuviet satiktos darba devējs un potenciālais darbinieks. Darba devējam tas dos iespēju bez maksas prezentēt savu uzņēmumu, un kas svarīgi - darba meklētāju vidū atrast sev piemērotākos darbiniekus, kā arī uzzināt par NVA atbalsta pakalpojumiem darba devējiem.

Vakanču gadatirgus – tā ir lieliska iespēja darba devējam klātienē tikties ar potenciālajiem darbiniekiem. Piedaloties vakanču gadatirgos, darba devēji gūs ne tikai iespēju prezentēt savu uzņēmumu, veicinot tā atpazīstamību, bet arī atrast piemērotus darbiniekus, jau gadatirgus laikā veicot pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem.

Vakanču gadatirgos piedalīsies arī Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālisti un karjeras konsultanti, kuri apmeklētājus informēs par nodarbinātības pakalpojumiem, karjeras plānošanu un darba iespējām Latvijā un Eiropas valstīs.

Kopumā tiks rīkoti pieci vakanču gadatirgi, tādējādi pārklājot visus Latvijas reģionus: 22.martā – Cēsīs, 5.aprīlī – Jelgavā, 10.aprīlī – Liepājā, 17.aprīlī – Jūrmalā, 1.maijā – Rēzeknē (Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā).

Kaut arī uzsvars tiek likts uz sezonas vakancēm, darba devēji aicināti piedāvāt visdažādākās viņu uzņēmumos esošās brīvās darba vietas un pieteikt savu dalību VAKANČU GADATIRGŪ!

Pieteikties NVA Rēzeknes filiālē 1. vai 3. kabinetā
(tel.: 64607801; 64607807)

Izstādē “Izglītība un Karjera 2013” piedalīsies arī NVA Rēzeknes filiāle

2013-03-19
Šodien Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notiks Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2013”

Izstādē piedalīsies 11 profesionālās un augstākās izglītības iestādes no visas Latvijas: Rēzeknes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku Augstskola, Rīgas Aeronavigācijas institūts, RISEBA, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Barkavas Profesionālā vidusskola, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra un SEB banka.

Izstādi rīko Rēzeknes Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”, Jauniešu atvērto centru JACis, Jaunatnes iniciatīvu centru “Draugu centrs”, Rēzeknes Augstskolu un Rēzeknes pilsētas un novada Izglītības pārvaldēm.

Plkst. 10.00
Izstādes atklāšana
Uzņēmēju un rīkotāju uzrunas, ARPC “Zeimuļs” kolektīvu priekšnesumi.

Plkst.11.00 – 13.00
Diskusija par Latvijas ekonomisko attīstību un eiro ieviešanu Latvijā. Tikšanās ar Latvijas Bankas prezidenta vietnieku Andri Ruseli

Rēzeknes Augstskolas aktu zāle (Atbrīvošanas alejā 90)

Piedalās: Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.
Mērķauditorija: Rēzeknes Augstskolas mācībspēki, studenti, reģiona skolu
ekonomikas skolotāji, uzņēmēji. Diskusijas moderators: Dr.oec. Sandra Ežmale

Plkst. 13.00
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēkņu kursa darbu un diplomdarbu skate

Plkst. 12.30 – 14.00
Skolu komandu reģistrēšanās un sagatavošanās komandu spēlei

Plkst. 14.00
Skolu komandu spēle “Mana sapņu izglītības iestāde” (muzikāli-teatrāls priekšnesums par izstādes dalībniekiem). Komandu spēlei aicinātas pieteikties 9.-12. klašu skolēnu komandas (pa 5 cilvēki). Galvenā balva – fotosesija klasei!

Plkst. 16.00
Izstādes noslēgums. Skolu komandu apbalvošana

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv