Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Rīgas reģionālā
filiāle

NVA Rīgas reģionālā filiāle aicina izglītības iestāžu pārstāvjus pieteikt skolēnus karjeras konsultācijām

2019-02-19

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) Rīgas reģionālā Filiāle piedāvā izmantot iespēju apmeklēt bezmaksas individuālās un grupu karjeras konsultācijas skolēniem, kuriem ir interese par savas karjeras plānošanas prasmju apgūšanu, piemērotas profesijas un atbilstošas izglītības iestādes izvēli vai izteikta vēlme apzināt savus resursus un potenciālu attiecībā uz profesionālās turpmākās darbības virzību.

 

NVA piedāvā individuālās un grupu karjeras konsultācijas:


Individuālo konsultāciju veidi:

  • Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības un profesijas iezīmju izpēte, alternatīvu profesiju meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules izveidē.
  • Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm.

 

Grupu konsultāciju veidi:

  • Grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām.
  • Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū, izvēlētās profesijas prasībām un izglītības iespējām Latvijā.
 
Intereses gadījumā, lūdzu, sazināties ar karjeras konsultantēm Karīnu Maskaļonoku – tālr. 25499881, e- pasts:
Aplūkot e-pastu
vai Inesi Markēviču – tālr. 29119120, e-pasts:
Aplūkot e-pastu


NVA Rīgas reģionālā filiāle aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

2019-02-15

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

 

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālā filiāle līdz šī gada 19. februārim vēl pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

 

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai.

 

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Šogad tiek plānots izveidot 575 subsidētās darbavietas, no tām 343 darbavietas tiks veidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti, bet 232 - pārējo mērķa grupu bezdarbniekiem.


Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

 

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?
1. solis:

Jāizdrukā pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā „Darba devējiem” → “Pasākumi noteiktām personu grupām”.
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis:
Līdz 2019. gada 19. februārim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīta arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA interneta vietnes sadaļā „Darba devējiem” → “Pasākumi noteiktām personu grupām” un visās NVA filiālēs.

 

 

 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2019-02-14
„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

2019.gada 19.februārī plkst. 14:00 NVA Rīgas reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, 302.kabinetā notiks Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks izvērtēti:
  • līdz 2019.gada 12.februārim iesniegtie darba devēju pieteikumi pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001) īstenošanai.


Plašāka informācija iegūstama Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā:

  • par pasākumu „Apmācība pie darba devēja” 504.kabinetā (tālrunis 25480342).

Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM (par katru attiecīgo pasākumu).Bezdarba situācijas raksturojums Rīgā

2019-02-12
Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā, jo 50% no visiem aktīvajiem uzņēmumiem Latvijā atrodas Rīgā, kā arī 87% no kopējā Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla izvietots uzņēmumos tieši Rīgā. Tas būtiski ietekmē to, ka bezdarba līmenis Rīgā ir zemāks nekā vidēji valstī. 2019. gada februāra sākumā Rīgā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir 12910, bezdarba līmenis 4,1%, savukārt valstī – 6,7%.

2019. gada sākumā no Rīgā reģistrēto bezdarbnieku kopskaita 60% bija sievietes, 40% - vīrieši. Ilgāk nekā gadu darbu meklēja 922 bezdarbnieki jeb 7,4% no kopējā bezdarbnieku skaita. Lielākai bezdarbnieku daļai (66%) bezdarba ilgums ir līdz 6 mēnešiem. Rīgā ir reģistrēti 1052 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 8,4% no galvaspilsētā reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

38% Rīgā reģistrēto bezdarbnieku ir augstākā izglītība, valstī šis rādītājs ir 20,4%, konstatējams, ka Rīgā ir lielāks to bezdarbnieku īpatsvars, kuru pēdējā nodarbošanās bijusi augstas kvalifikācijas profesijās.

Visvairāk Rīgā reģistrēto bezdarbnieku iepriekš bija strādājuši tādās profesijās kā pārdevējs konsultants, apkopējs, projekta vadītājs, palīgstrādnieks, pavārs, veikala pārdevējs, klientu apkalpošanas speciālists, sētnieks, grāmatvedis, valdes loceklis, automobiļa vadītājs, noliktavas darbinieks, biroja administrators u.c.

2019.gada sākumā NVA Rīgas reģionālajā filiālē uzskaitē esošo klientu sadalījumā pēc profesijas pamatgrupām bija 1921 vecākais speciālists (projekta vadītājs, pārdošanas vadītājs, programmētājs, jurists, pirmsskolas izglītības skolotājs), 1909 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (pārdevējs konsultants, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apsargs, administrators), 1903 speciālisti (grāmatvedis, biroja administrators, pārdošanas speciālists, lietvedis, grāmatveža palīgs), 1605 vienkāršo profesiju pārstāvji (apkopējs, palīgstrādnieks, sētnieks, krāvējs, virtuves darbinieks), 1195 kalpotāji (klientu apkalpošanas speciālists, noliktavas darbinieks, krupjē, noliktavas pārzinis, datu ievades operators), 1012 kvalificēti strādnieki un amatnieki (šuvējs, atslēdznieks, konditors, krāsotājs, elektromontieris), 965 vadītāji (valdes loceklis, galvenais grāmatvedis, struktūrvienības vadītājs komercpakalpojumu jomā, vadītājs/direktors/pārvaldnieks komercpakalpojumu jomā, valdes vadītājs vai priekšsēdētājs), 492 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (automobiļa vadītājs, kravas automobiļa vadītājs, autokrāvēja vadītājs, dokers, autobusa vadītājs), 20 kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki (dārznieks, mežstrādnieks, parka dārznieks, kokmateriālu marķētājs, savvaļas/kažokādu dzīvnieku kopējs).

Desmit darba devēji NVA Rīgas reģionālajā filiālē bija iesnieguši paziņojumus par kolektīvo atlaišanu, paredzot 2018. gadā kopumā atlaist 336 darbiniekus. Nodarbinātības situāciju Rīgā tas būtiski nav ietekmējis, jo darba tirgū bija ienākuši daudzi jauni uzņēmumi, piemēram, kompānijas “IKEA” un “Pepco” tirdzniecības nozarē, SIA “CBLM” apstrādes rūpniecības nozarē, SIA “Gravies Plus” būvniecības nozarē u.c.

2018. gadā NVA Rīgas reģionālā filiālē darba devēji bija reģistrējuši 49 517 brīvās darba vietas, tāpēc darba atrašanas iespējas bezdarbniekiem bija plašas.

NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Ieva Hahele: „Atbilstošu darbinieku trūkums Rīgā visvairāk novērojams tādās tautsaimniecības nozarēs kā būvniecība, transports un uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, apstrādes rūpniecība, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, veselība un sociālā aprūpe. Ir izveidojusies situācija: ekonomiskās krīzes gados visvairāk darbu zaudēja būvniecības nozarē strādājošie, toreiz viņi bija gatavi pieņemt jebkuru citu darba piedāvājumu, un daudzi devās darba meklējumos ārpus Latvijas (arī citās nozarēs strādājošie). Taču šobrīd būvniecības nozarē ir izteikts darbaspēka deficīts, trūkst betonētāju, apdares darbu strādnieku, stiegrotāju, mūrnieku un citu ar būvniecību saistīto profesiju pārstāvju. Arī transporta nozarē, piemēram, pieprasījums pēc tālbraucējiem autovadītājiem daudzkārt pārsniedz piedāvājumu, bet ne visiem darba meklētājiem ir darba devēju prasībām atbilstošas prasmes – piemēram, valodu zināšanas, 95.koda profesionālā kategorija. Darbinieku trūkums Rīgā ir raksturīgs praktiski visām nozarēm. Lai gan daudzi bezdarbnieki izsaka vēlmi strādāt vienkāršajās profesijās, kurās ir daudz brīvo darba vietu, tādās kā, piemēram, apkopējs, sētnieks vai trauku mazgātājs, taču, uzzinot par darba nosacījumiem un apstākļiem, klienti nereti atsakās pieņemt darba piedāvājumus vai arī uzsākot darba attiecības, pēc kāda laika tās pārtrauc, jo neapmierina atalgojums, darba vietas sasniedzamība, darba apstākļi un citi nelabvēlīgi faktori. Darbinieku rotācija novērojama arī valsts pārvaldes iestādēs. Informācijas un komunikācijas nozarē ilgstoši darba devēji meklē tādus speciālistus kā programmētājs, informācijas sistēmu administrators, sistēmanalītiķis, datu bāzes programmētājs un citus IT speciālistus ar atbilstošu izglītību un pieredzi, lai gan šajās profesijās tiek piedāvāts augsts darba atalgojums.”

2019.gada februāra sākumā Rīgā vispieprasītākie ir kravas automobiļa vadītāji (1063 vakances), betonētāji (713), ēku celtnieki (713), palīgstrādnieki (650), apdares darbu strādnieki (553), mūrnieki (511), stiegrotāji (415), namdari (369), pavāri (345), noliktavas darbinieki (317), būvnieki (294), ēku siltinātāji (270), flīzētāji (257), krāsotāji (254), rokas lokmetinātāji (232), zivju apstrādātāji (230), veikalu pārdevēji (207) u.c.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2019-01-30
„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

2019.gada 1.februārī plkst. 11:00 NVA Rīgas reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, 302.kabinetā notiks Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

 

Sēdē tiks izvērtēti:

  • līdz 2019.gada 29.janvārim iesniegtie darba devēju pieteikumi pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001) īstenošanai.


Plašāka informācija iegūstama Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā:

  •  par pasākumu „Apmācība pie darba devēja” 504.kabinetā (tālrunis 25480342).

 

Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM (par katru attiecīgo pasākumu).Rīgas reģionālajā filiālē notiks seminārs

2019-01-22
NVA Rīgas reģionālajā filiālē (Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11 (3.stāvs, 302.kabinets)) 2019. gada 29. janvārī plkst. 10.00-12.00 notiks seminārs valsts pārvaldes un aizsardzības nozares darba devējiem “Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portāla izmantošana”.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv