Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Siguldas
filiāle

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumos

2011-11-04
Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2011.gada 14.novembrim.

1) Projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles nodarbinātības organizatore Baiba Vītola; tālrunis 67870970.

2) Projekta „Darba vieta jaunietim” mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Kas var piedalīties pasākumā? Jaunieši 18-24,
 • kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 4 mēnešus;
 • ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
 • kuriem ir invaliditāte.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē līdz 9 mēnešiem.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošais eksperts Dace Rodiņa; tālrunis 67870973.

3) Projekta „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” mērķis ir - veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

Brīvprātīgā darba mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri:
 • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
 • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
 • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Brīvprātīgā darba ilgums no viena līdz sešiem mēnešiem.

Brīvprātīgo darbu organizē un īsteno NVA sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.
Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošais eksperts Dace Rodiņa; tālrunis 67870973.

4) Projekta Apmācība pie darba devēja mērķis ir - bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, lai sagatavotu darba devējam nepieciešamo speciālistu, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir zaudējis darba iemaņas un profesionālās prasmes.

Praktiskā apmācība ietver:
 • darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus,
 • kā arī jaunu profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus.

Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus. Nodarbinātības valsts aģentūra finansiāli nodrošina
Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekam ikmēneša stipendiju 70 Ls apmērā.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta referents nodarbinātības jautājumos Sabīna Dzerkale, Lolita Ozoliņa; tālrunis 67870973.

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projektos

2011-09-26
Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2011.gada 5.oktobrim.

1) Projekta Pasākumi noteiktām personu grupām mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Mērķa grupu bezdarbnieki – nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem (ieguvuši bezdarbnieka statusu):
 • personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba;
 • personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
 • personām, kuras vecākas par 50 gadiem;
 • personām, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie;
 • personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
 • personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles nodarbinātības organizatore Baiba Vītola; tālrunis 67870970.

2) Projekta Darba vieta jaunietim” mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Kas var piedalīties pasākumā? Jaunieši 18-24,
 • kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 4 mēnešus;
 • ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
 • kuriem ir invaliditāte.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē līdz 9 mēnešiem.

Kāds ir darba devēja ieguvums?
 • Darba devēji saņem dotāciju jaunieša - bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša - bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
 • Darba devējs saņem dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši - bezdarbnieki. Dotācija darba vadītāja atalgojumam par 1 nodarbināto jaunieti būs viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.
 • Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošais eksperts Dace Rodiņa; tālrunis 67870973.

3) Projekta Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” mērķis ir - veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

Brīvprātīgā darba mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri:
 • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
 • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
 • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Brīvprātīgā darba ilgums no viena līdz sešiem mēnešiem.

Brīvprātīgo darbu organizē un īsteno NVA sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošais eksperts Dace Rodiņa; tālrunis 67870973.

4) Projekta Apmācība pie darba devēja” mērķis ir - bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, lai sagatavotu darba devējam nepieciešamo speciālistu, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir zaudējis darba iemaņas un profesionālās prasmes.

Praktiskā apmācība ietver:
 • darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus,
 • kā arī jaunu profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus.

Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus. Nodarbinātības valsts aģentūra finansiāli nodrošina
Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekam ikmēneša stipendiju 70 Ls apmērā.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta referents nodarbinātības jautājumos Elīna Koršuna, Lolita Ozoliņa; tālrunis 67870973.


NVA Siguldas filiāle dosies uz Saulkrastu pašvaldību

2011-06-02
Siguldas filiāle 7.jūnijā dosies uz Saulkrastu pašvaldību, lai veiktu bezdarbnieku reģistrāciju. 

Siguldas filiāle aicināja darba devējus pieteikties dalībai ESF projektos „Apmācība pie darba devēja” un „Darba vieta jaunietim”

2011-05-23

Pieteikumus varējaiesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2011.gada 1.jūnijam.

1) Projekta „Apmācība pie darba devēja” mērķis ir bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, lai sagatavotu darba devējam nepieciešamo speciālistu, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir zaudējis darba iemaņas un profesionālās prasmes.
Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunu profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus.
Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus.
Nodarbinātības valsts aģentūra finansiāli nodrošina Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekam ikmēneša stipendiju 70 Ls apmērā;
Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta referents nodarbinātības jautājumos Elīna Koršuna, Lolita Ozoliņa; tālrunis 67870973.

2) Projekta „Darba vieta jaunietim” mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Kas varēja piedalīties pasākumā? Jaunieši 18-24,

 • kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 6 mēnešus;
 • ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
 • kuriem ir invaliditāte.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē līdz 9 mēnešiem.

Kāds ir darba devēja ieguvums?
 • Darba devēji saņem dotāciju jaunieša - bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša - bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
 • Darba devējs saņem dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši - bezdarbnieki. Dotācija darba vadītāja atalgojumam par 1 nodarbināto jaunieti būs viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.
 • Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv