Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Siguldas
filiāle

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Pirmā darba pieredze jaunietim”

2015-05-20
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Pirmā darba pieredze jaunietim”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 28.maijam.

 

Prasības un ieguvumi darba devējiem:
- Var pieteikties komersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi;
- NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim; Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro); darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo algu;
- Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
- NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
- Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams;
- Pielāgojumu darba vietai jauniešiem ar invaliditāti sedz līdz 711 euro;
- darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas;
- darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma mērķa grupa:
Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
- ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
- ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
- pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus (kopējais darba stāžs).


Pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997, 25685857.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai atbalsta pasākumā "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem” (pasākumi noteiktām personu grupām)"

2015-05-20
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai
atbalsta pasākumā "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem”
(pasākumi noteiktām personu grupām)"


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015. gada 28.maijam.

 

Projekta mērķis ir jauniešu nodarbināšana subsidētajās darbavietās, lai palīdzētu jauniešiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Mērķa grupa jaunieši vecumā no 18 - 29 gadiem, kuri ir ieguvuši bezdarbnieka statusu un kas ir nelabvēlīgākā situācijā esošas personas:
• personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba (personas, kuras reģistrējušās NVA un ieguvušas bezdarbnieka statusu vismaz sešus mēnešus);
• personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
• personām, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie;
• personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
• personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba (īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji);

 

Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) (turpmāk tekstā - darba devēji).

 

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim pirmajos trīs mēnešos darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Iesaistes ilgums pasākumā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus,12 mēneši.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870973, 25685857.Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-05-20
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 28.maijam.

 

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorāmērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

 

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.

 

 


Izbraukuma bezdarbnieku reģistrācija Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī un semināri

2015-04-30

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā veic izbraukuma reģistrācijas bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī:


  • 6.maijā no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5;
  • 7.,11.maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8;
  • 5.maijā no plkst. 09.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1;

 

Semināri:

 

2015.gada 12.maijā plkst. 10.00 Gaujā, Centra ielā 6 Sociālā dienesta „Dienas centrs” telpās notiks seminārs Kā sagatavoties darba intervijai 8 ak.st., lektore Maija Ragaine;

2015.gada 18.maijā plkst. 10.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8 lielajā zālē notiks seminārs Darba tiesības 8 ak.st., lektore Inga Pētersone;

2015.gada 19.maijā plkst. 10.00 Mālpilī, Nākotnes ielā 1 Sociālā dienesta telpās notiks seminārs Kā efektīvi atrast darbu – psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, darba meklēšana, darba piedāvājumu izvērtēšana un darba attiecību uzsākšana 8 ak.st., lektore Maija Ragaine;

2015.gada 21.maijā plkst. 10.00 Vangažos, Meža ielā 1 sociālā dienesta „Dienas centrs” telpās notiks seminārs Darba tiesības 8 ak.st., lektore Inga Pētersone;

2015.gada 26.maijā plkst. 10.00 Carnikavā Stacijas ielā 5 sociālā dienesta telpās notiks seminārs Darba tiesības 8 ak.st., lektore Inga Pētersone.

 


Aktualitātes NVA Siguldas filiālē laika posmā no 01.04.2015. - 28.04.2015.

2015-03-25

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā veic izbraukuma reģistrāciju bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī:


1.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5;
2., 13.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8;
7.aprīlī no plkst. 09.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1;

2015. gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Gaujā, Centra ielā 6 Sociālā dienesta „Dienas centrs” telpās notiks seminārs Darba tiesības 8 ak.st., lektore Inga Pētersone;

2015.gada 15.aprīlī plkst. 10.00 Vangažos, Meža ielā 1 ociālā dienesta „Dienas centrs” telpās notiks lekcija Sociālās tiesības 5 ak.st., lektore Inga Pētersone;

2015.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8 lielajā zālē notiks lekcija Stress un tā pārvarēšana 5 ak.st., lektore Maija Ragaine;

2015.gada 28.aprīlī plkst. 10.00 Carnikavā Stacijas ielā 5 sociālā dienesta telpās notiks seminārs Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana 8 ak.st., lektore Anita Rošāne.

 


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-03-23
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 30.martam.

 

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorāmērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

 

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv