Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Paziņojumi par NVA izsludinātajiem iepirkumiem

 


NVA izsludinātie iepirkumi sadaļā:Aktuālie NVA iepirkumi no LVL 3000 - LVL 29 999 (EUR 4000 – EUR 41 999) atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.² panta kārtībai

 

  


263. “Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/29

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.09.2018.

2018. gada 8.oktobris, plkst.11.00.

Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzība


No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam. Paredzamā līguma summa: 40 000,00 euro bez PVN

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Kontaktpersona:

Baiba Ivāne, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021823
 


262. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/26_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.08.2018.

2018. gada

10. septembrim, plkst.10.00

”Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku

ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”

No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 21798.35 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 66165014
 


261. „Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/23

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.08.2018. 2018. gada 13. augusts, plkst.10.00 ”Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”
12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 24 833,06 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums


Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (14.08.2018.)

Līgums

 

Kontaktpersona:

Ance Pavasare, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021815
 


260. “Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/25_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.07.2018. 2018. gada 7. augusts, plkst.10.00. Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām
No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 21798.35 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (07.08.2018.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 66165014

 


259. “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/19

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.06.2018. 2018. gada 10. jūlijs līdz plkst.14:00. Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrāde saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” (EURES 2017.gada 8.novembra specifikācija v1.3., kas apstiprināta EURES sadarbspējas darba grupā 2018.gada 12.janvārī)
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 17.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

Līgums (15.08.2018.)  

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.06.2018.)

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.07.2018.)

 

Kontaktpersona:

Raitis Berkmanis, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru. 

 


258. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/17_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.06.2018. 2018. gada 26. jūnijs, plkst.10.00. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”
No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (26.06.2018.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:

Aplūkot e-pastu
 


257. „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/7

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.05.2018. 2018. gada 22. maijs, plkst.14.00 „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu
tehniskā apkope un remonts”
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2019.gada 31.janvārim vai līdz līguma summas sasniegšanai

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Lēmums (31.05.2018.) 

Līgums (19.06.2018.)  

 

Kontaktpersona:

Jānis Saulītis, e-pasts:

Aplūkot e-pastu
 


256. „Darbinieku apmācība ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/9_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.04.2018. 2018.gada 11.maijs, plkst.16.00
Apmācību nodrošināšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 personālam Līguma izpildes termiņš visām iepirkuma priekšmeta daļām – no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 Līgums (27.07.2018.)  

 

Kontaktpersona:

Dace Ezermale
E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


255. „Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/15

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.04.2018. 23.04.2018.
„Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada 30.decembrim vai līdz dienai, kad Pasūtītājs ir pasūtījis pakalpojumu sniegšanu par pilnu līguma summu, sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas ātrāk.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

 

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3 (26.04.2018.)

 

Kontaktpersona:

Antra Jansone, tālr. 26418295, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv