Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi

 

 


 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

 

Projekta mērķis:

 • Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju;
 • Nodrošināt spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam;
 • Palielināt bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju integrēties darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 • Sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstam (pielikums ) ir iespēja izvēlēties:
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
 • Apmācību laikā tikai bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 100 EUR apmērā par kalendāro mēnesī.

 


Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 

Papildus informācija:

 • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu izvēlētajai neformālās izglītības programmai saņem rindas kārtībā atbilstoši vēlmes reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu apguvē.
 • Bezdarbnieka un darba meklētāja vēlme nākamās neformālās izglītības programmai tiek reģistrēta tikai pēc pirmās neformālās izglītības programmas pabeigšanas.
 • Bezdarbnieka un darba meklētāja vēlme netiek reģistrēta un bezdarbnieks un darba meklētājs netiek iesaistīts neformālās izglītības programmas apguvē agrāk kā gādu pēc iepriekšējo divu neformālās izglītības programmu apguves uzsākšanas. Gada laika periodu aprēķina, sākot no pirmās neformālās izglītības programmas uzsākšanas datuma.
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu:


TESTS zināšanu pārbaudei angļu valodā

 

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 
Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:

 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Neformālās izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

 • Neformālās izglītības programmu īstenošanas vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums un ik mēnesi līdz 5.datumam jāiesniedz Finanšu atlīdzības pamatojums .
Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit .

 

 

Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikumiem un darbā iekārtošanos pēc neformālās izglītības programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo izglītības programmu apguvei sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (pielikums ) (uz 31.12.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri 2016. gada 9 mēnešos iesaistīti neformālās izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc mācību pabeigšanas (pielikums ) (uz 30.09.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā apmācībā ar kupona metodi (pielikums ) (01.01.2016. - 31.12.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (pielikums ) (uz 01.01.2016. - 31.12.2016.)


 


Līguma "Par bezdarbnieka un darba meklētāja dalību neformālās izglītības programmā valsts valodas apguve" nosacījumi:

 

 

 

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” valsts valodas, svešvalodu un datorzinību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2016.gadā
 
Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību monitoringa mājas lapa
Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātību ar apmācībām un darbā iekārtošanos pēc profesionālās izglītības programmu pabeigšanas.
Informācija pieejama par tām izglītības programmām, par kurām saņemts novērtējums un/vai dati par darbā iekārtošanos

 
Plašāka informācija tuvākajā NVA filiālē
uz augšu

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

Jūsu viedoklis par NVA saņemtajām karjeras konsultācijām

  neesmu piedalījies/piedalījusies
  ļoti lietderīgas, pilnībā apmierina
  lietderīgas, apmierina
  vidēji lietderīgas, daļēji apmierina
  mazlietderīgas, neapmierina

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

FOTOGALERIJAS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv