3.2. Kā sagatavoties darba intervijai?

Mūsdienās darba tirgū saskarsme ir viens no veiksmes instrumentiem, lai atrastu darbu. Svarīgs ir pirmais iespaids un pirmā informācija, ko darba devējam sniedz nākamā darbinieka ārējais izskats un izturēšanās (žesti, mīmika, balss intonācija). Vēl lielāka loma ir izstāstītajai profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai.

 • Ģērbšanās veids. Pievērsiet tam uzmanību! Pēc apģērba var spriest par jūsu uzskatiem un dzīvesveidu.
 • Stāja. Ienākot telpā, mēģiniet izturēties pēc iespējas dabīgāk. Apsēžoties mēģiniet iekārtoties ērtāk, lai intervijas laikā Jūs nekas netraucē (tomēr atcerieties, ka neesat arī pie sevis mājās uz dīvāna!).
 • Acu kontakts. Skatieties sava sarunu biedra acīs un nenovērsiet skatienu arī runājot.
 • Žesti. Cilvēkiem, kuri ļoti žestikulē, jāatrod veids, kā savaldīt sevi, piemēram, turot rokas kopā. Taču žestiem nav ne vainas, ja tie pastiprina jūsu teikto un ir patiesi.
 • Balss intonācija (tonis, ritms, temps, pauzes) nepieciešams mēģinājums mājās pirms intervijas.
 • Rakstveida komunikācija (CV, motivācijas vēstule, e-pasts u.c). Pirms iesniedzat CV, motivācijas vēstuli, lūdziet kādam to pārlasīt, izlabojiet kļūdas. Tam nav jābūt mākslas darbam, bet gan lietišķam un baudāmam dokumentam. Ja Jūs ņemat uz interviju līdzi dokumentus, pārliecinieties, lai tie nebūtu saņurcīti un ar novecojošu informāciju.

Ieteikumi. Kas jādara pirms intervijas?

 • Ievāciet informāciju par uzņēmumu, par vakanto darba vietu, uzziniet pamata darba pienākumus.
 • Sakārtojiet savu „portfolio”! Pārlasiet visus dokumentus, īpaši atcerieties to, ko esat ierakstījis savā CV. Pārbaudiet, vai jūsu "portfolio" ir visi nepieciešamie dokumenti.
 • Pārdomājiet, kādas ir Jūsu stiprās puses šim darbam!
 • Pārdomājiet, kādi ir jūsu izglītošanās un pašattīstības mērķi!
 • Izvēlieties atbilstošu apģērbu!

***

Darba devējs intervijas laikā var uzdot zemāk norādītos jautājumus. Būtu vēlams, ja pirms intervijas Jūs tos pārrunātu ar kādu no ģimenes locekļiem.

 • Kāpēc Jūs vēlaties strādāt mūs uzņēmumā?
 • Kādas ir Jūsu amata prasmes?
 • Kādas prasmes un pieredzi Jūs esat ieguvuši pēdējā laikā?
 • Ko Jūs gaidāt no šī darba?
 • Kā līdzšinējā izglītība ietekmē jūsu gatavību šim darbam?
 • Kas, Jūsuprāt, šajā darbā ir vissvarīgākais?
 • Kāds darba laiks ir Jums piemērots?
 • Ja Jums būtu iespēja izvēlēties atalgojumu, cik liels tas būtu?
 • Kas varētu Jūs ieteikt?
 • Vai uzskatāt sevi par veiksmīgu?
 • Kā Jūs esat sasnieguši savus panākumus?
 • Ko Jūs gribētu darīt pēc pieciem gadiem?
 • Vai vēlaties turpināt savu izglītības ceļu?
 • Kādas ir jūsu negatīvās īpašības?
 • Kāpēc mums būtu jāizvēlas tieši Jūs?

Ieteikumi intervijas dienai

 • Ierodieties savlaicīgi! Labāk 5 minūtes pirms, lai ir laiks sagatavoties!
 • Noskaņojiet sevi pozitīvi un esiet atvērts šai diskusijai! Piemēram, pirms ieiešanas intervijas telpā atcerieties savu mīļāko anekdoti vai jaukāko piedzīvojumu, smaids izdosies neviltots.
 • Ienākot telpā, mēģiniet izturēties pēc iespējas dabīgāk!
 • Izslēdziet mobilo telefonu !
 • Sasveicinieties ar visiem, kas piedalās intervijā.
 • Atgādiniet vēlreiz sev, kāpēc esat ieradies: lai iestātos darbā!

Ieteikumi intervijas laikā

 • Uztveriet interviju kā normālu sarunu ar svešiem cilvēkiem par Jums!
 • Esiet gatavi dažādiem jautājumiem, neuztveriet tos kā pazemošanu vai atraidījumu!
 • Sniedziet konkrētas atbildes!
 • Atbildēs uzsveriet savas prasmes, savas stiprās puses!
 • Nevajag sevi kritizēt un noniecināt savas spējas.
 • Atcerieties, ka arī izturēšanās veidam intervijas laikā ir liela nozīme. Veidojiet acu kontaktu un mēģiniet to uzturēt tad, kad runājat. Sekojiet saviem žestiem!
 • Uzdodiet jautājumus par līguma nosacījumiem un sociālām garantijām.
 • Intervijas beigās pajautājiet, kad un kā Jūs saņemsiet atbildi par intervijas rezultātiem!


Intervijas beigās arī Jūs aicinās uzdot jautājumus. Jautājiet droši - tā Jūs parādīsiet interesi par savu darbu un nākamo darba vietu. Varat uzdot šādus jautājumus:

 • Kāpēc ir radusies šī vakance?
 • Kādi ir šī amata ikdienas pienākumi?
 • Kādas īpašas zināšanas ir nepieciešamas?
 • Kādas ir darbinieku apmācības iespējas?
 • Kad būs zināmi intervijas rezultāti?

Darba intervija ir jūsu darba meklēšanas ceļa nozīmīgākā pietura. Tomēr ceļš turpinās!